Åbningstid (vintersæson)

Administration

Gældende fra 14. oktober 2017 - 12. marts 2018

Mandag - torsdag       Kl. 9.00-14.00
Fredag, lørdag og søndag       Lukket

Udenfor åbningstiden henviser vi til vores hjemmeside www.kogegolf.dk 

 

Gældende fra 18. oktober 2017:

50% rabat på greenfee på Sydbanen

Grundet store vandmængder på banen, har Køge Golf Klub besluttet, at reducere greenfee-priserne på Sydbanen med 50%.

Rabatten kan ikke kombineres med Golfhäftet eller andre rabataftaler.

Rabatten skal fratrækkes ved bekræftelse og betaling af din teetime.

 

Administrationen
Køge Golf Klub

Baneinformation

våd bane 1

De sidste uger har været en hård omgang for Sydbanen. 4 sæsonafslutninger, månedsafslutninger samt almindeligt spil af medlemmer og greenfeespillere på en bane, som var hårdt ramt af de store regnmængder i september måned, blev bare for meget. Ifølge TV2 er der foreløbig i dette efterår kommet lige så meget regn frem til 12 oktober, som der normalt kommer i både september, oktober og november tilsammen. Sydbanen er nu lukket i 4 dage, og ingen beklager dette mere end Baneudvalget.

Som de fleste nok ved, er vores bane omgivet af højere terræn, og i den forbindelse er det vores pligt og i egen interesse at bortskaffe overskydende vand.

I 2011-12 udførtes der et stort drænprojekt, som gik ud på at afhjælpe problemerne på hul 4 og 5 samt hul 16, når Præstebækken/Tangmosebækken ikke kunne rumme de store mængder nedbør, og dermed oversvømmede fairways. Det lykkedes i vidt omfang, så banen hurtigt var spilleklar igen.

De problemer vi oplever i øjeblikket skyldes ikke store skybrud, men vedvarende regn. På et tidspunkt er vores jord, som har et ret stort indhold af ler, mættet. I en periode med tørt vejr, hvor vandet både nedsiver og fordamper, bliver banen igen spilbar, men da nedsivningen foregår i et ret langsomt tempo, er vi sårbare over for den næste omgang vedvarende regn. En enkel sammenligning kunne være: At fylde et kar, som har en højde på 100 cm tager 30 minutter. Smid 10 cm ud og fyld op igen, ja så bør det kun tage 3 minutter.

Hvorfor er det så vigtigt?

Citat:

Dræning – hvorfor dræning er et grundvilkår for planteproduktionen. Ved dræning fremmes afstrømningen af overskudsvand i rodzonen således, at der til stadighed opretholdes et passende luftskifte til planterødder og mikroorganismer. Samtidig forbedres forholdene for planternes næringsoptagelse og vækst. Jordens bæreevne forbedres, og afvandingen af arealet bliver mere ensartet. En god dræningstilstand er af grundlæggende betydning for mulighederne for blandt andet frit afgrødevalg, rettidig såning, hensigtsmæssig jordbearbejdning og ukrudtsbekæmpelse samt nogenlunde ubesværet færdsel på markerne under høst. Dræningen fjerner overskudsnedbør og sænker grundvandsspejlet, således at rødderne kan udvikle sig ned i en større rodzone, hvorved afgrøden får mulighed for et større og kraftigere rodnet, der kan forbedre adgangen til vand og næringsstoffer.

Under danske forhold vil der ofte være to årsager til at der er behov for dræning: 1) grundvandet står for højt (lavtliggende, flade jorder) 2) vandet synker for langsomt i undergrunden (de fleste lerjorder i Østjylland og på Øerne)

Hvordan kan vi så løse problemet? Svaret er ifølge golfbane- og landbrugseksperter at gøre vores ”kar” større, hvilket betyder DYBDEDRÆN. Det vil sige dræn, som er lagt i ca. 80-100 cm. dybde, som man gør på landbrugsjord. Vores jord er også gammel landbrugsjord, og i gennem årene har vi fundet mange gamle tegldræn, som er gået i stykker. I løbet af golfbanens levetid er der udskiftet en del af de gamle dræn samt nedgravet nye. I de tidlige år er det sket efter behov det enkelte sted, men det har på det tidspunkt ikke været muligt med en nøjagtig registrering.

Den mulighed har vi nu, hvor vi via droneoverflyvning fra LE34 fået et kortunderlag, hvor vi kan se de nøjagtige højdeforskelle af jorden, og hvor vi kan lave nøjagtige registreringer af de kommende dræn.

Økonomien vil selvfølgelig være en faktor, men bare en fairway af gangen vil være bedre en ingenting, og det vil løse problemerne på sigt.

 

Nordbanen er åben

Vi arbejder stadigvæk på at forbedre vores dejlige Nordbane, og greenkeeperne har nu færdiggjort to helt nye stier fra hul 1 til hul 2 - og fra hul 9 til hul 1.

Sti hul 9 til hul 1:
Når i følger stien bagom maskinhallen og ud til fairway på hul 1, kommer i forbi indkørslen til greenkeepergården – her er det ikke tilladt at gå igennem af sikkerhedsmæssige årsager, da der arbejdes med maskiner.

Nordbanen er åben for spil trods de store regnmængder – der er dog områder, der er våde og kræver at man går udenom.

925739DF 2  B69BE135 web
Sti fra hul 1 til hul 2.  Sti fra hul 9 til hul 1.

 

Sikkerhed frem for alt (hæk)

Som nogle sikkert har bemærket, har vi fjernet et stykke hæk ud til vejen ved vores udslagshuse.
Dette er gjort for at øge sikkerheden, når vi krydser vejen. Hverken golfere eller bilisterne havde udsyn til hinanden, når vi kom fra Nordbanen/drivingrange til klubhuset. 

2711AB4F web

Med venlig hilsen

Køge Golf Klub
Baneudvalgsformand
Ole Steen Therkildsen