Banestatus 

Midlertidig lokalregel - klik her.

 Sydbanen   Lukket   
 Nordbanen  Åben   Der benyttes vintermåtter 
 Drivingrange  Åben   
 Puttinggreen   Åben   
 Indspil  Åben  
 Buggy  Lukket  
 Scooter  Lukket  

 


 

Rimfrost

Har du booket en morgentid i marts/april måned kan der forekomme lukning af banen pga. rimfrost på greens.
Hvis dette er tilfældet, så bortfalder din tidsbestilling.

 


 

Blokering af starttider på Sydbanen

For at give arbejdsro til nødvendige arbejder på Sydbanens greens (prikning, vertikalskæring, dybdeluftning, topdresning mm.) vil starttiderne hver mandag morgen frem til kl. 9.00 være blokeret for bookning. Hvis planlægningen eller vejrudsigten gør det unødvendigt eller umuligt at udføre disse arbejder, vil starttiderne blive frigivet for bookning tidligst torsdagen i ugen før.

Når blokeringen er aktiv, betyder det at der IKKE må startes på Sydbanen, hverken på 1. eller på 10. hul inden kl. 0900. Medlemmerne bedes respektere dette.