Banestatus 

Midlertidig lokalregel - klik her.

Sydbanen       Åben
Nordbanen      Åben 
Drivingrange      Åben
Puttinggreen      Åben
Indspil      Åben
Buggy      Åben
Scooter      Åben 

 Bemærk drivingrange er lukket onsdag den 24. maj kl. 6.00-9.00.


 

Blokering af starttider på Sydbanen

For at give arbejdsro til nødvendige arbejder på Sydbanens greens (prikning, vertikalskæring, dybdeluftning, topdresning mm.) vil starttiderne hver mandag morgen frem til kl. 9.00 være blokeret for bookning. Hvis planlægningen eller vejrudsigten gør det unødvendigt eller umuligt at udføre disse arbejder, vil starttiderne blive frigivet for bookning tidligst torsdagen i ugen før.

Når blokeringen er aktiv, betyder det at der IKKE må startes på Sydbanen, hverken på 1. eller på 10. hul inden kl. 0900. Medlemmerne bedes respektere dette.