Banestatus 

Midlertidig lokalregel - klik her.

Sydbanen       Lukket til og med den 30. oktober 2017
Nordbanen      Åben 
Drivingrange      Åben 
Puttinggreen      Åben 
Indspil      Åben
Buggy    

 Lukket

Scooter      Lukket


 

Blokering af starttider på Sydbanen

For at give arbejdsro til nødvendige arbejder på Sydbanens greens (prikning, vertikalskæring, dybdeluftning, topdresning mm.) vil starttiderne hver mandag morgen frem til kl. 9.00 være blokeret for bookning. Hvis planlægningen eller vejrudsigten gør det unødvendigt eller umuligt at udføre disse arbejder, vil starttiderne blive frigivet for bookning tidligst torsdagen i ugen før.

Når blokeringen er aktiv, betyder det at der IKKE må startes på Sydbanen, hverken på 1. eller på 10. hul inden kl. 0900. Medlemmerne bedes respektere dette.