Referat fra orienteringsmøde den 14. marts 2018
 
Formanden, Bjarne bød de ca. 90 fremmødte velkommen til mødet med en video-fanfare "Oldtimers og Solen" for at markere starten på Oldtimers-sæsonen 2018 og for Solen, som vi venter i 2018. Især i kontrast til den våde sæson 2017.
 
Så præsenterede Bjarne en slagsang " det er sommer, der er solskin, det er golfdag". Efter et par runder var vi ligesom varmet op til dagens program.
 
Turneringsprogram: Efter en kort præsentation af oldtimersudvalget gennemgik Bjarne  hovedlinjerne i årets turneringsprogram, der også kan ses på hjemmesiden. Vi spiller som sædvanlig om onsdagen, hvor man blot møder op med et scorekort, mens månedsafslutninger, udematch og sæsonafslutning en en slags invitationsmatch, der kræver tilmelding i golfbox. Alle invitationer kommer på hjemmeside og på tavlen i kælderen.
 
Igen i år arrangeres en 2-dages tur til Arasløv i Sverige. Tilmelding sker til Birthe Husbond. Udvalget hører gerne fra interesserede. Hvis der er interesse fra flere end de ca. 60, som der kan være i en normal bus til Arasløv, så vil udvalget undersøge alternative muligheder til næste år.
 
Første onsdagsmatch i Oldtimers er sat til 4. april, men vil afhænge af, om Sydbanen er åben.
 
Turneringsbetingelser: Birthe gennemgik de nye ting i betingelserne. Vi har indført ligestilling mht. alder. I Oldtimers skal både damer og herrer nu være 55år. Fuldtidsmedlemmer med handicap <36 spiller Sydbanen, mens Nordbanemedlemmer uanset handicap nu kan spille Nordbanen.
Eclectic spilles i år med 50% handicapreduktion, hvilket skulle gøre det mere retfærdigt for ikke-lav-handicappere. 
 
Sponsorer: Bjarne kunne fortælle, at Oldtimers har fået en ny hovedsponsor, idet vi netop har indgået en aftale med SuperBrugsen i Havdrup. Endvidere er vi glade for at Braunstein, TandproTetikeren, Nordisk Film Biografer og Cafe og Restaurant Tee alle er sponsorer for Oldtimers i 2018. Men Bjarne tilføjede, at der er plads til flere sponsorer.
 
Regnskab 2017: Connie gennemgik regnskabet, der tydeligt var præget af det dårlige vejr i 2017, idet antal deltagere i de forskellige matcher var betydeligt lavere end tidligere år. Valutagevinst på turen til Sverige havde bidraget med et pænt tilskud til sæsonafslutning og julematch. Det samlede resultat for året blev et lille underskud, men Oldtimers har stadig en pæn egenkapital på 19,6 tkr.
 
Vinsmagning: Bjarne gav ordet til Uddeler Thomas Eggebrecht fra SuperBrugsen i Havdrup, der stod for dagens vinsmagning. Thomas præsenterede sin forretning og lagde vægt på, at den er medlemsejet og bygger på andelstanken. Butikken er stor og trækker kunder fra et stort opland. Thomas kalder sig Uddeler og ikke Direktør, vil helst kalde butikken for Brugsen uden noget Super, og siger, at de nok kører efter en lidt gammeldags filosofi, hvor service er prioriteret højt, og det ikke kun er et spørgsmål om at tjene penge. Det var Thomas' første besøg i Køge Golf Klub, og han var tydelig positivt overrasket. Dagens overraskelse til de fremmødte fra Thomas var en flot sponsorcheck til brug ved køb i Havdrup. Thomas henviste endvidere til, at Brugsen i Havdrup holder vin-lagersalg 22.-24. marts, hvor der kan smages op til 80 vine.
Dagens smagning ved 4 borde tog deltagerne som sædvanlig godt imod.
 
Oldtimersudvalget ønsker alle en god sæson 2018.
 

 

 

Orientering fra sæsonafslutningen 11. oktober 2017

Sæsonafslutningen er en stor dag i Oldtimers. Også i år var udfordringen vejret, som fortsatte temaet fra hele sæsonen med regn. Denne dag havde vi ekstraordinært fået lov til at køre i buggier på en bestemt rute.

Vi mødtes tidligt og under indtjekningen blev budt på en lille én venligt sponseret af Braunstein. Gunstart kl. 9, hvorefter vi spillede greensome på Sydbanen. Vi fik en fin afslutningsrunde, og resultaterne kan ses på hjemmesiden.

Efter spillet mødtes vi til frokosten i restauranten. 

Under kaffen kurserede formanden først over ligheden mellem Matador og Oldtimers, hvorefter han berettede hovedpunkter fra året, der er gået.

Vi startede året med et velbesøgt opstartmøde med vinsmagning fra GOVAHuset. Vi har haft 2 udematcher på Falster og Møn. Begge var ikke særlig velbesøgte, men de deltagende spillere var meget begejstrede. Glade var alle også for 2-dages turen til Sverige i august. Araslöv i Sverige er allerede bestilt igen 15.-16. august næste år.

Formanden opfordrede forsamlingen til at komme med input af enhver art til Oldtimers-udvalget, der gerne hører forslag til nyt eller kommentarer til det gamle.

Sæsonen – og især vore onsdage – har været plaget af rigtig dårligt vejr, og det har i den grad påvirket antal spillere i Oldtimers. Hvad det angår, håber vi på en rigtig god sæson næste år.

Trods vejret er der 1 spiller, som har deltaget i alle matcher i Oldtimers i 2017. Det er Birthe Husbond, der blev begavet med en flaske golfbitter fra Braunstein.

Formanden takkede sponsorerne, der så flot har støttet Oldtimers i sæsonen. Hovedsponsoren er MENY i GOVAHuset, men også Braunstein, Tandprotetikeren og Nordisk Film Birgrafer, Køge har støttet med flotte præmier. Formanden kunne så fortælle af vores hovedsponsor MENY i GOVAHuset v/ Søren Petersen har valgt at stoppe sit sponsorsamarbejde med klubben fra årets udgang, da forretningen nu alene har butik i Ordrup. Oldtimers-udvalget arbejder sammen med klubben på at finde alternativ.

Herefter var det tid til uddeling af præmier m.m. Efter uddeling af præmier for de 5 matcher i september gik vi over til de afsluttende turneringer. Resultaterne kan ses under ”Resultater” på hjemmesiden.

Dagens sponsor var MENY i GOVAHuset, der foruden præmier til dagens turnering havde sponseret præmier til sæsonens eclectic.

Oldtimers-udvalget takkede mange gange MENY i GOVAHuset for de meget flotte præmier.

Oldtimers-udvalgets 7 medlemmer blev af Oldtimers-spillerne flot begavet af spillerne med vin og øl. Stor tak til alle for det.

Julematchen afvikles 22. november 2017og invitationen er lagt på hjemmeside og tavle og der er åben for tilmelding i golfbox. 

Næste sæson indledes med orienteringsmøde, forventet den 14. marts 2018. Nærmere vil følge på hjemmesiden og på tavlen.

Tak til spillerne i Oldtimers for en god sæson.

Med venlig hilsen

Oldtimers-udvalget

-----  O  -----

 

OLDTIMERS

Referat fra Orienteringsmøde 15. marts 2017

Formand Bjarne Enoch bød velkommen til de godt 100 fremmødte seniorer.

Formanden indledte med at præsentere Oldtimersudvalget, som nu har siddet næsten uændret i 5 år.

Connie gennemgik regnskabet for 2016 for Oldtimers, der viser et overskud på 3.316 kr., hvilket overvejende kan henføres til en kursgevinst på Sverigesturen på 2.542 kr. Der har været flot aktivitet i Oldtimers også i 2016. Højeste antal Oldtimers mødte op 11. maj, hvor 129 spillede på Sydbanen og 4 på Nordbanen. I gennemsnit har der været 96 deltagere til onsdagsmatcherne, og i alt har 231 senior-medlemmer i Køge Golf Klub deltaget i Oldtimers turneringer i 2016. Overskuddet på onsdagsmatcherne har gjort det muligt at give et pænt tilskud til sæsonafslutningen og julematchen. Udvalget tilsigter at ramme et nul-resultat for det kommende år.

Oldtimers har også i 2016 fået rigtig god støtte fra sponsorer, og for 2017 er MENY, GOVAHUSET v. Søren Petersen igen Oldtimers hovedsponsor. Herudover har vi indgået sponsoraftaler med Braunstein, TandProtetikeren, Køge Bio og Cafe & Restaurant Tee.

Formanden appellerede til forsamlingen. Oldtimers tager gerne imod flere sponsorer. Gerne til hovedpræmierne på en enkelt matchdag, der typisk vil repræsentere en samlet værdi på 2.000 kr.

Herefter orienterede formanden om, hvad der skal ske i 2017 ved at gennemgå turneringsplanen med første matchdag onsdag den 5. april. Turneringsplanen er skåret over samme læst som sidste år. Der er 2 gange spil på andre baner (Falster og Møn), hvor prisniveauet bliver ca. 325 kr. I august har vi en 2-dages tur til Araslöv i Sverige. Her bliver prisen pr. person på henholdsvis Golfhotel: 1.850 DKK, Golfgården: 1.765 DKK og tillæg for enkeltværelse: 175 DKK. Turen til Sverige er allerede fuldtegnet, men der er stadig plads på ventelisten, og der kommer altid afbud.

Når Oldtimers har match på udebane, disponerer klubben over banen om onsdagen og arrangerer som oftest company day eller lignende. Derfor planlægger Oldtimers ikke i 2017 match på hjemmebanen på disse dage, men man kan naturligvis selv booke og spille, hvis der er tid på banen.

Birthe Husbond gennemgik Turneringsbetingelserne og fremhævede, at på almindelige onsdage møder man i tidsrummet 7:30 – 10:00 på Turneringskontoret med et printet scorekort og 25 kr. Oldtimersudvalget sender holdene afsted, og igen i år er det aftalt, at der efter aftale med chefgreenkeeperen kan startes både på hul 1 og 10. Herrer kan vælge at spille fra teested 54 frem for 57, og scorekort-printeren vil nu automatisk sætte spillere med handicap over 26,5 til spil fra 54. Men spilleren kan selv ændre dette før print.

Birthe opfordrede flere med handicap på over 36 til at spille på Nordbanen i Oldtimers. Nordbanen vil være reserveret til Oldtimers onsdage 8:30-9:30.

Tilmelding til månedsafslutninger og spil på udebaner sker altid i golfbox. Til disse matcher sørger udvalget for at udskrive scorekort. Månedsafslutningerne første dag i måneden er alle med gunstart kl. 9:00 og efterfølgende fællesspisning.

Resultaterne fra 8 spilledage indgår i eclectic-turneringen, og som noget nyt i 2017 deltager alle spillere i denne turnering, da resultaterne automatisk kan overføres fra Golfbox.

Nogle senior-spillere deltager også i Herreklubben, hvor en særlig app kan anvendes til registrering af scores, men da denne app endnu ikke ”taler sammen med” Golfbox, så afventer Oldtimers at anvende den.

Endelig fremhævede Birthe vigtigheden af at udfylde scorekortet korrekt før det afleveres i Oldtimers postkasse i kælderen, senest kl. 17:00. Markøren bedes anføre sit medlemsnummer. Oldtimers giver flødeboller ved første spilledag uden fejl i scorekortene.

En herre i forsamlingen spurgte, hvorfor herrer skal være fyldt 55 år og damer kun 50 år for at deltage, når gennemsnitslevealderen for kvinder er højest. Formanden lovede at prøve at finde svaret herpå.

Købmand Søren Petersen fra MENY GOVAHUSET orienterede herefter om den efterfølgende vinsmagning, der bød på smagning af og gode tilbud på ca. 33 vine (se vintilbud på hjemmesiden). Der var god aktivitet ved de 4 smagningsborde.

Med ønskerne om en rigtig god sæson 2017

Oldtimers-udvalget