Bestyrelse

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, hvor medlemmerne vælger en bestyrelse til at lede klubben og varetage medlemmernes interesser.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. De 3 medlemmer vælges på lige årstal og de andre 3 medlemmer på ulige årstal. Dertil kommer, at der ligeledes vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv dvs. at bestyrelsens formand vælges af bestyrelsen selv blandt bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen afholder møder efter behov eller stort set en gang om måneden.

Som bindeled til den daglige ledelse i klubben har bestyrelsen valgt at etablere et Forretningsudvalg, der består af formand, næstformand og kasserer samt af klubbens manager.

Klubbens organisatoriske opbygning fremgår af organisationsdiagrammet som kan ses i menu til venstre.

Klubbens mange udvalg refererer direkte til bestyrelsen.

De 2 suppleanter deltager i bestyrelsens møder, for at sikre kontinuitet i bestyrelsen.

 

Bestyrelsen i Køge Golf Klub

 
Erik Lorentzen 2012 

Formand

Erik Lorentzen
Medlem af Forretningsudvalget
Medlem af Erhvervsudvalget

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Telefon 40 25 40 10

Leif Larnkjaer

Næstformand

Leif Larnkjær
Medlem af Forretningsudvalget
Klubberne i klubben

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
Telefon 40 76 72 50

Soeren Pingel 2012 

Kasserer

Søren Pingel
Medlem af Forretningsudvalget
Repræsentant i Ejendomsudvalget
Repræsentant i Begynderudvalget

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Telefon 24 45 23 17

Michael Olsen

Sekretær

Michael Olsen
Golfspilleren i Centrum

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
Telefon 20 30 66 82

Ole Therkildsen ny

Bestyrelsesmedlem

Ole Therkildsen 
Repræsentant i Baneudvalget

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon 40 44 34 50 

Morten Themstrup

Bestyrelsesmedlem

Morten Themstrup
Medlem af Erhvervsudvalget
Projekt golfhal

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
Telefon 21 73 49 98

   
Malene Bonavent

Suppleant

Malene Bonavent
Repræsentant i Ungdomsudvalget
Repræsentant i Eliteudvalget

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
Telefon 72 37 52 57
Thomas Jensen 1 besk

Suppleant

Thomas Jensen
Medlem af Erhvervsudvalget
Projekt køkken

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
Telefon 40 98 81 80