Medlemstilbud

 

Inviter venner og bekendte, der ikke er golfspillere,
gratis med på Nordbanen!

Tilbuddet kan benyttes alle dage efter kl. 17.00 - bortset fra mandag.

Du er klubbens repræsentant og vært for dine gæster.
Derfor er du også ansvarlig for, at det foregår forsvarligt og efter etikette.

Hvis behov kan I gratis disponere lånesæt, som står på gangen bagerst i underetagen. Efter endt brug skal sættet stilles tilbage med jernene rengjorte, og der skal fyldes op med bolde og tees.

 

Undervisning af handicap 36+ medlemmer

Vi tilbyder gratis træning for vores medlemmer, der har et højere handicap end 36.

Træningen gennemføres lørdage kl. 14.00-15.30 i 3 hold, og den varetages af pro’erne.
Ved tilmelding skal du skrive dig på listen, som hænger på Mandagsklubbens tavle i kælderen.


Administrationen
Køge Golf Klub