Vedtægter for Køge Golf Klub

Gældende fra 8. april 2014

 
Vedtægter for Køge Golf Klub - klik her

Vedtægterne for Amatør- & Ordensudvalget - klik her.