Vejledning for medlemmer af
Dameklubben i Køge Golf Klub

 

Klubbens navn og hjemsted
Dameklubben - Køge Golf Klub.

Klubbens formål

Dameklubbens formål er - gennem ugentlige turneringer - at organisere og tilrettelægge golfspillet på en sådan måde, at alle medlemmer får et sportsligt udbytte og samtidig et godt socialt samvær. 

Medlemmer
Kun damer i Køge Golf Klub, der er fyldt 19 år i kalenderåret, og som har gældende spillehandicap til Sydbanen, kan være medlemmer. 

Kontingent
Fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet dækker primært præmier. 

Bestyrelsen
Består p.t. af syv medlemmer. 

Sommersæsonen
Fra primo april til primo oktober med match hver tirsdag. Der er månedsafslutning med spisning den sidste tirsdag i hver måned, hvor der er præmieoverrækkelse for den forløbne måned. Vinderne af ugens match kan ses på hjemmesiden.

Der er en særordning for damer - Nat-Puttere - der ønsker at spille sent om eftermiddagen. Tilmeldingsliste i omklædningen.

Som et forsøg i sæson 2018 vil der blive afviklet turnering på Nordbanen. Det gælder kun "almindelige" tirsdage og ikke månedsafslutningerne. Tilmeldingsliste i omklædningen.

Vintergolf
Spilles tirsdage på Nordbanen fra midt oktober til slut marts. Der holdes afslutning og præmieuddeling i december og marts.

Eclectic
Der spilles otte tællende matcher i én række. Præmier uddeles ved sæsonafslutningen. 

Spil
Bestyrelsen tilrettelægger sæsonens turneringer. 

Handicapgrupper
Der spilles i tre lige store rækker inddelt efter handicap. Handicapopdelingen foretages sidst i april. Den kan ses på hjemmesiden og på opslagstavlen i omklædningen. I april måned spilles der i én række. 

Golfbox
Tider til "almindelige" tirsdage bookes via Golfboks i de perioder, der er reserveret Dameklubben.

Der kan booke tider tre måneder frem, og der kan bookes op til syv tider på én gang. Tiderne er rullende. Det vil sige, når en tid er brugt, kan der straks booke en ny, så der hele tiden er syv bookede tider.

Tilmelding til månedsafslutninger, turneringer på fremmede baner og lignende, sker ligeledes via Golfbox. Sidste rettidige framelding er dagen før kl. 9.00 til den turneringsansvarlige. Et tidligere tidspunkt kan være angivet på opslaget. 

Starttider
Dameklubben har fra og med april fortrinsret på følgende tider: 08.30-10.53 og 13.00-13.53. Tiderne fyldes op med 4-bolde. Tider, der ikke er booket senest kl. 9.00 lørdagen inden, åbnes for andre medlemmer og greenfeespillere. 

Lodtrækningstider
Klokken 13.38, 13.45 og 13.53 er lodtrækningstider. Tiderne vil fremgå af Golfbox. Mødetid er 20 minutter før første start. Det vil sige klokken 13.18. Hvordan lodtrækningen finder sted aftales individuelt.

Informationsmøde i marts
Her orienteres om den nye sæson, og der fremlægges regnskab for den foregående. 

Ordensregler
Er de samme som i Køge Golf Klubs vedtægter. 

Spilleregler
Følger Køge Golf Klubs normale regler, dog kan et hold i Dameklubben i visse tilfælde suppleres. Kun maskinprintede og underskrevne scorekort, der er afleveret i Dameklubbens kasse på spilledagen, er gældende. 

Præmier
Præmier opnået i løbet af sæsonen, men ikke afhentet senest 1. december, tilfalder Dameklubben. De anvendes i næste sæson. 

Rev.: 070318/LE