Vejledning for medlemmer af
Dameklubben i Køge Golf Klub

Klubbens navn og hjemsted

Dameklubben - Køge Golf Klub.

Klubbens formål

Dameklubbens formål er - gennem ugentlige turneringer - at organisere og tilrettelægge golfspillet på en sådan måde, at alle medlemmer får et sportsligt udbytte og samtidig et godt socialt samvær.

Medlemmer

Kun damer i Køge Golf Klub, der er fyldt 19 år i kalenderåret, og som har gældende spillerhandicap til Sydbanen, kan være medlemmer.

Kontingent

Fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet dækker primært præmier.

Bestyrelsen

Består p.t. af seks medlemmer.

Sommersæsonen

Fra primo april til primo oktober med match hver tirsdag. Der er månedsafslutning med middag den sidste tirsdag i hver måned, hvor der er præmieoverrækkelse for den forløbne måned. Vinderne af ugens matcher kan ses på hjemmesiden.

Vintergolf

Spilles tirsdage på Nordbanen fra midt oktober til slut marts. Der holdes afslutning og præmieuddeling i december og marts. 

Eclectic

Der spilles otte tællende matcher i én række. Præmier uddeles ved sæsonafslutningen.

Spil

Bestyrelsen tilrettelægger sæsonens turneringer. Tilmelding til månedsafslutninger, turneringer på fremmede baner og lignende, sker via Golfbox. Sidste rettidige framelding er dagen før kl. 9.00 til den turneringsansvarlige. Et tidligere tidspunkt kan være angivet på opslaget.

Handicapgrupper

Der spilles i tre lige store rækker inddelt efter handicap. Handicapopdelingen foretages sidst i april. Den kan ses på hjemmesiden og på opslagstavlen i omklædningen. I april måned spilles der i én række.

Golfbox

Tider til "almindelige" tirsdage bookes via Golfboks i de perioder, der er reserveret Dameklubben.

Starttider

Dameklubben har fra og med april fortrinsret på følgende tider: 08.30-10.53 og 13.00-13.53. Tiderne fyldes op med 4-bolde. Tider, der ikke er booket senest kl. 9.00 lørdagen inden, åbnes for andre medlemmer og greenfeespillere.

Lodtrækningstider

Klokken 13.38, 13.45 og 13.53 er lodtrækningstider. Tiderne vil fremgå af Golfbox. Mødetid er 20 minutter før første start. Det vil sige klokken 13.18. Hvordan lodtrækningen finder sted aftales individuelt.

Informationsmøde i marts

Her orienteres om den nye sæson, og der aflægges regnskab for den foregående. 

Ordensregler

Er de samme som i Køge Golf Klubs vedtægter.

Spilleregler

Følger Køge Golf Klubs normale regler, dog kan et hold i Dameklubben i visse tilfælde suppleres. Kun maskinprintede og underskrevne scorekort, der er afleveret i Dameklubbens kasse på spilledagen, er gældende.

Præmier

Præmier opnået i løbet af sæsonen, men ikke afhentet senest 1. december, tilfalder Dameklubben. De anvendes i næste sæson.

 

Rev.: 180117/LE