OLDTIMERS

Referat fra Orienteringsmøde 15. marts 2017

Formand Bjarne Enoch bød velkommen til de godt 100 fremmødte seniorer.

Formanden indledte med at præsentere Oldtimersudvalget, som nu har siddet næsten uændret i 5 år.

Connie gennemgik regnskabet for 2016 for Oldtimers, der viser et overskud på 3.316 kr., hvilket overvejende kan henføres til en kursgevinst på Sverigesturen på 2.542 kr. Der har været flot aktivitet i Oldtimers også i 2016. Højeste antal Oldtimers mødte op 11. maj, hvor 129 spillede på Sydbanen og 4 på Nordbanen. I gennemsnit har der været 96 deltagere til onsdagsmatcherne, og i alt har 231 senior-medlemmer i Køge Golf Klub deltaget i Oldtimers turneringer i 2016. Overskuddet på onsdagsmatcherne har gjort det muligt at give et pænt tilskud til sæsonafslutningen og julematchen. Udvalget tilsigter at ramme et nul-resultat for det kommende år.

Oldtimers har også i 2016 fået rigtig god støtte fra sponsorer, og for 2017 er MENY, GOVAHUSET v. Søren Petersen igen Oldtimers hovedsponsor. Herudover har vi indgået sponsoraftaler med Braunstein, TandProtetikeren, Køge Bio og Cafe & Restaurant Tee.

Formanden appellerede til forsamlingen. Oldtimers tager gerne imod flere sponsorer. Gerne til hovedpræmierne på en enkelt matchdag, der typisk vil repræsentere en samlet værdi på 2.000 kr.

Herefter orienterede formanden om, hvad der skal ske i 2017 ved at gennemgå turneringsplanen med første matchdag onsdag den 5. april. Turneringsplanen er skåret over samme læst som sidste år. Der er 2 gange spil på andre baner (Falster og Møn), hvor prisniveauet bliver ca. 325 kr. I august har vi en 2-dages tur til Araslöv i Sverige. Her bliver prisen pr. person på henholdsvis Golfhotel: 1.850 DKK, Golfgården: 1.765 DKK og tillæg for enkeltværelse: 175 DKK. Turen til Sverige er allerede fuldtegnet, men der er stadig plads på ventelisten, og der kommer altid afbud.

Når Oldtimers har match på udebane, disponerer klubben over banen om onsdagen og arrangerer som oftest company day eller lignende. Derfor planlægger Oldtimers ikke i 2017 match på hjemmebanen på disse dage, men man kan naturligvis selv booke og spille, hvis der er tid på banen.

Birthe Husbond gennemgik Turneringsbetingelserne og fremhævede, at på almindelige onsdage møder man i tidsrummet 7:30 – 10:00 på Turneringskontoret med et printet scorekort og 25 kr. Oldtimersudvalget sender holdene afsted, og igen i år er det aftalt, at der efter aftale med chefgreenkeeperen kan startes både på hul 1 og 10. Herrer kan vælge at spille fra teested 54 frem for 57, og scorekort-printeren vil nu automatisk sætte spillere med handicap over 26,5 til spil fra 54. Men spilleren kan selv ændre dette før print.

Birthe opfordrede flere med handicap på over 36 til at spille på Nordbanen i Oldtimers. Nordbanen vil være reserveret til Oldtimers onsdage 8:30-9:30.

Tilmelding til månedsafslutninger og spil på udebaner sker altid i golfbox. Til disse matcher sørger udvalget for at udskrive scorekort. Månedsafslutningerne første dag i måneden er alle med gunstart kl. 9:00 og efterfølgende fællesspisning.

Resultaterne fra 8 spilledage indgår i eclectic-turneringen, og som noget nyt i 2017 deltager alle spillere i denne turnering, da resultaterne automatisk kan overføres fra Golfbox.

Nogle senior-spillere deltager også i Herreklubben, hvor en særlig app kan anvendes til registrering af scores, men da denne app endnu ikke ”taler sammen med” Golfbox, så afventer Oldtimers at anvende den.

Endelig fremhævede Birthe vigtigheden af at udfylde scorekortet korrekt før det afleveres i Oldtimers postkasse i kælderen, senest kl. 17:00. Markøren bedes anføre sit medlemsnummer. Oldtimers giver flødeboller ved første spilledag uden fejl i scorekortene.

En herre i forsamlingen spurgte, hvorfor herrer skal være fyldt 55 år og damer kun 50 år for at deltage, når gennemsnitslevealderen for kvinder er højest. Formanden lovede at prøve at finde svaret herpå.

Købmand Søren Petersen fra MENY GOVAHUSET orienterede herefter om den efterfølgende vinsmagning, der bød på smagning af og gode tilbud på ca. 33 vine (se vintilbud på hjemmesiden). Der var god aktivitet ved de 4 smagningsborde.

Med ønskerne om en rigtig god sæson 2017

Oldtimers-udvalget