OLDTIMERS

TURNERINGSBETINGELSER  2017

OLDTIMERS KLUBBEN

Klubbens formål er at organisere ugentlige turneringer for medlemmer af Køge Golf Klub som opfylder alderskriteriet. 

SPIL PÅ SYDBANEN

Deltagere:

Damer fyldt 50 år i kalenderåret og herrer fyldt 55 år i kalenderåret, der har et handicap på maks. 36,0.  Deltagere, der ikke har et EGA-handicap, vil hurtigt tilspille sig et sådant, fordi alle individuelle turneringer i Oldtimers er tællende. 

Spilletidspunkt:

Oldtimers har fortrinsret for start på hul 1 i tidsrummet mellem kl. 7:30 og kl. 11:30 på onsdage. Vi har ingen fortrinsret, når Oldtimers spiller på udebane.

Tilmelding:

Som hovedregel tilmelding ved fremmøde  i tidsrummet mellem 7.30 og 10.00 på onsdage på turneringskontoret medbringende udprintet scorekort. Udvalgets repræsentanter sammensætter boldene på dagen og sender holdene ud så hurtigt som muligt. Efter kl. 10.00 sker tilmelding i Proshoppen. Ægtefæller, der spiller efter kl. 10.00, skal sørge for en tredje spiller til markering af scorekort.

Ved månedsafslutning spilles der gunstart, og der kræves tilmelding i Golfbox.

Udematcher med gunstart kræver tilmelding i Golfbox. Når der er udematcher, kan der spilles hjemme i Køge, hvis der er plads.

Turneringsfee:

Prisen for spil på hjemmebane er fastsat til 25 kr. pr. person. Dette dækker præmier og et mindre tilskud til særlige matcher. Ved spil på udebane fastsættes prisen af udvalget og oplyses med invitationen. 

Spilleformer:

Spilleformen for den enkelte onsdag fremgår af turneringsprogrammet.

Individuelt stableford spilles i 3 lige store handicaprækker. Udvalget forbeholder sig dog ret til at slå rækker sammen, hvis der er få deltagere.

Slagspil

Spillere til og med  HCP 22,5  skal spille slagspil,

mens spillere over  HCP 22,5  skal spille stableford

I Oldtimers spiller damer altid fra teested 49, mens herrer kan vælge at spille fra teested 57 eller 54. Dog vælges samme teested for sæsonen i eclectic-turneringen, se nedenfor. 

Greensome:

Parmatch stableford. Begge spillere i parret slår ud fra teestedet, hvorefter de vælger den bedste bold, som spilles videre af den spiller, hvis bold ikke er valgt. Herefter skiftes spillerne til at slå.

Parrets spillehandicap (antal slag) opgøres som summen af 0,6 x laveste antal slag plus 0,4 x højeste antal slag (oprundet).  

Hold-match: 3 bedste tæller

Alle 4 spillere på holdet spiller sin egen bold i stableford.  De 3 bedste resultater på hvert hul tæller. Der handicapreguleres ikke.

Hold-match: 1, 2, 3 bedste tæller

Alle 4 spillere på holdet spiller sin egen bold i stableford. På de første 6 huller tæller kun det bedst opnåede resultat (bedste spillers score). På de næste 6 huller tæller de 2 bedste resultater, og på de sidste 6 huller tæller de 3 bedste resultater.  Der handicapreguleres ikke.

Scorekort:

Scorekort lægges i Oldtimers’ postkasse i kælderen umiddelbart efter onsdagens match og senest kl. 17. Hver spiller er ansvarlig for behørig kontrol og underskrift af kortet før aflevering.

Tællende turneringer:

Alle individuelle turneringer i Oldtimers er tællende turneringer. Udvalget sørger for, at dagens scorer indtastes i Golfbox, således at handicapregulering sker automatisk. 

Månedsafslutning med præmieuddeling:

Der uddeles præmier den første onsdag i måneden ca. kl. 14. Ugens vindere bliver bekendtgjort ved opslag i kælderen og på hjemmesiden. Afgørelse sker i henhold til Køge Golf Klubs normale regler og anbefalinger for turneringer. Er du forhindret i at møde op, skal du huske at aftale med en stedfortræder,  hvis du har vundet en præmie. Uafhentede vin-præmier uddeles som klappepræmier eller indgår i næste måneds præmieberegning. Klappepræmier tilfalder kun tilstedeværende personer.  Klappepræmier tilfalder ikke personer, der har modtaget præmie i den pågældende dags match. 

Eclectic:

Turneringen spilles over de 8 spilledage, der er markeret med E i turneringsprogrammet. Det bedste resultat opnået på hvert hul i disse runder indgår i spillerens eclectic resultat.

Bruttoscoren uden reduktion for handicap overføres direkte fra resultatlisten i Golfbox, og derfor er alle spillere automatisk med. Man skal dog have et resultat på alle huller for at tælle med i det endelige resultat.

SPIL  PÅ  NORDBANEN

 

Damer fyldt 50 år i kalenderåret og herrer fyldt 55 år i kalenderåret.  Turneringen er for medlemmer, som har over 36,0 i handicap. I særlige tilfælde kan udvalget dispensere herfra inden spilledagen.

Nordbanemedlemmer med handicap 36,0 eller derunder kan deltage i Oldtimers turneringer på Sydbanen mod betaling af greenfee.

Tilmelding:

Som hovedregel tilmelding ved fremmøde i tidsrummet mellem kl. 8.30 og kl. 9.30 på onsdage på turneringskontoret medbringende udprintet scorekort. Udvalgets repræsentanter sammensætter boldene på dagen og sender holdene ud så hurtigt som muligt. Efter kl. 10.00 sker tilmelding i Proshoppen. Ægtefæller, der spiller efter kl. 10.00, skal sørge for en tredje spiller til markering af scorekort.

Ved månedsafslutning spilles der gunstart, og der kræves tilmelding i Golfbox.

Turneringsfee:

Prisen for spil på hjemmebane er fastsat til 25 kr. pr. person. Dette dækker præmier og et mindre tilskud til årets afslutningsmatch.

Spilleformer:

På Nordbanen spilles stableford over 18 huller i 1 række.

I Oldtimers spiller damer fra rødt teested, og herrer fra gult på Nordbanen.

Scorekort:

Scorekort lægges i Oldtimers’ postkasse i kælderen umiddelbart efter onsdagens match og senest kl. 17:00. Hver spiller er ansvarlig for behørig kontrol og underskrift af kortet før aflevering. 

Tællende turneringer:

Alle individuelle turneringer i Oldtimers er tællende turneringer. Udvalget sørger for handicapregulering.

Månedsafslutning med præmieuddeling:

Der uddeles præmier den første onsdag i måneden ca. kl. 14. Ugens vindere bliver bekendtgjort ved opslag i kælderen og på hjemmesiden. Afgørelse sker i henhold til Køge Golf Klubs normale regler og anbefalinger for turneringer. Er du forhindret i at møde op, skal du huske at aftale med en stedfortræder,  hvis du har vundet en præmie. Uafhentede vin-præmier uddeles som klappepræmier eller indgår i næste måneds præmieberegning. Klappepræmier tilfalder kun tilstedeværende personer.  Klappepræmier tilfalder ikke personer, der har modtaget præmie i den pågældende dags match. 

 

Oldtimersudvalget

Marts 2017