Lokale regler 2017

1. Banemarkeringer:
    Hvid - out of bounds
    Gul - vandhazard
    Rød - parallel vandhazard
    Blå - areal under reparation
    Blå med sort top - areal under reparation med spilleforbud
    Markeringer angives ved farvede pæle, plastskiver eller spraymaling

2. Støttepæle ved træer inkl. vandingsposer er integrerende dele af banen.

3. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. (Regel 24-1).

4. Træflis er løs naturgenstand. (Regel 23).

5. Der kan opnås lempelse for fast anbragte sprinklerhoveder i spillelinien jf. Golfreglerne Tillæg I Afsnit A4-a
    (Lempelse for spillelinie, side 135)

Stk. 6. og 7. kun for SYDBANEN:
6. Out of bounds mellem 2. og 9. hul gælder kun for spil af 2. hul.
    Out of bounds mellem 10. og 18. hul gælder kun for spil af 10. hul.
    Ved spil af andre huller er disse markeringer ikke-flytbare forhindringer.

7. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i vandhazarden bag 1. green, må spilleren enten gå
    frem efter Regel 26, eller ligeledes med 1 straffeslag droppe en bold i den etablerede droppezone. (1 køllelængde
    omkring DZ-markeringen).

8. Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:
    Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af
    spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
    Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

9. Ref. note til R 14-3 tillades afstandsmålere for alt spil i Køge Golf Klub, medmindre andet fremgår af
    turneringsbetingelserne, i overensstemmelse med Golfreglernes Tillæg 1, Afsnit A7 (side 142).

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF OVENNÆVNTE LOKALE REGLER
Hulspil - tab af hul; slagspil - to straffeslag


Godkendt af DGU april 2010.