Medlem i KøGK

Som medlem i Køge Golf Klub har du adgang til alle klubbens faciliteter i alle døgnets lyse timer, mens adgangen til Sydbanen og Nordbanen afhænger af dit handicap og det medlemskab, som du har tegnet.

I menuen til venstre kan du læse om alle de tilbud og aktiviteter, som vi kan tilbyde vores medlemmer.

Du kan holde dig orienteret om klubbens aktiviteter ved at følge med på hjemmesiden og abonnere på klubbens nyhedsbreve, ligesom klubben udgiver et klubblad to gange om året.

Herudover er du altid velkommen til at henvende dig i Administrationen med spørgsmål af enhver art.

Vi er en forening, og som medlem er du medejer af klubben. Det er derfor vigtigt, at vi hjælper hinanden med at skabe og sikre et godt klubmiljø, ligesom økonomien altid spiller en stor rolle.

Vi kan kun fastholde et rimeligt kontingentniveau ved at sikre, at vi har flest mulige medlemmer, og medlemmerne kommer helt overvejende gennem anbefaling fra nuværende medlemmer. Derfor: Inviter familie, venner og bekendte med til golf. Hver gang du henviser et fuldtidsmedlem, kvitterer vi med et gavekort til restaurant eller proshop på 500,- kr.

Vi glæder os til at møde dig på golfbanerne!