Bagmærke 

Ved indmeldelse får du udleveret et bagmærke, der skal bæres synligt på din bag. Der er forskellige farver på bagmærkerne alt efter hvilken medlemskategori, du tilhører.