Vedligeholdelse af banerne 2017

Nord- og Sydbanen


Greens
Der bliver klippet greens hver dag - mandag undtaget da det vil være den dag der vil blive vertikalskåret, dresset, priklet eller anden form for pleje. Klippehøjden i sæsonen vil være 4-5 mm og i vinterhalvåret 5-6 mm, der vil blive rullet/tromlet min. en gang om ugen. Greens tilsås løbende med en blanding af 85% rødsvingel og 15% alm. hvene.

 Der vil blive topdresset let en gang om ugen.

Hulflytning vil ske 3 gange om ugen (mandag, onsdag og fredag), med mindre der er turneringer i weekenden så aftales dette med turneringsudvalget.

Afdugning og blæsning af blade vil blive gjort efter behov til efteråret.


Forgreens
Forgreens vil blive klippet hver 3. dag (mandag, onsdag og fredag) i 8-9 mm og ellers vil de stort set få samme pleje som greens.


Tee-steder
Tee-steder vil blive klippet i 10-12 mm ligeledes hver 3. dag (mandag, onsdag og fredag) de vil blive prikket med 8 mm spyd 1 gang om måneden samt dresset efterfølgende. Turf huller vil blive dresset ugentligt, og gødskning det samme som greens.


Fairways
Fairways vil blive klippet i 14-16 mm hver 3. dag (mandag, onsdag og fredag) og de vil blive vertidrænet til efteråret.

Fairway tilsås årligt med en blanding af 40% rødsvingel og 60% rajgræs.

Gødskning vil blive gjort  3 gange årligt.
Ukrudtssprøjtning vil ske pletvis på syd og nordbanen.


Rough
Roughen vil blive klippet ugentlig i 51 mm. Om det er 1 eller 2 gange afhænger af væksten i græsset.


Semirough/områder
Områderne vil blive klippet 3 gange om ugen i 18-22 mm, og vil blive gødet efter behov.


Bunkers
Bunkers vil blive revet 2-3 gange om ugen og kanter vil blive trimmet 1-2 gange om måneden. Ligeledes vil vi løbende få tjekket mængden af sand i alle bunkers og vil prøve at få nogenlunde samme mængde/dybde af sand.


Drivingrange
Rangen vil blive klippet ugentligt. Teestedet på rangen vil blive klippet 2-3 gange om ugen i 18-22 mm, der vil blive dresset 2 gange om måneden og eftersået.


Diverse
Der vil blive trimmet omkring bænke, sten og skraldespande ugentligt.


 

Blokering af starttider på Sydbanen

For at give arbejdsro til nødvendige arbejder på Sydbanens greens (prikning, vertikalskæring, dybdeluftning, topdresning mm.) vil starttiderne hver mandag morgen frem til kl. 9.00 være blokeret for bookning. Hvis planlægningen eller vejrudsigten gør det unødvendigt eller umuligt at udføre disse arbejder, vil starttiderne blive frigivet for bookning tidligst torsdagen i ugen før.

Når blokeringen er aktiv, betyder det at der IKKE må startes på Sydbanen, hverken på 1. eller på 10. hul inden kl. 0900. Medlemmerne bedes respektere dette.