Banestatus 

Midlertidig lokalregel - klik her.

Sydbanen       Lukket til og med den 30. oktober 2017
Nordbanen      Åben 
Drivingrange      Åben 
Puttinggreen      Åben 
Indspil      Åben
Buggy    

 Lukket

Scooter      Lukket


 

Blokering af starttider på Sydbanen

For at give arbejdsro til nødvendige arbejder på Sydbanens greens (prikning, vertikalskæring, dybdeluftning, topdresning mm.) vil starttiderne hver mandag morgen frem til kl. 9.00 være blokeret for bookning. Hvis planlægningen eller vejrudsigten gør det unødvendigt eller umuligt at udføre disse arbejder, vil starttiderne blive frigivet for bookning tidligst torsdagen i ugen før.

Når blokeringen er aktiv, betyder det at der IKKE må startes på Sydbanen, hverken på 1. eller på 10. hul inden kl. 0900. Medlemmerne bedes respektere dette.

 

Drivingrange

Indsamling af bolde

Der samles bolde alle ugens dage.
 

Klipning af drivingrange

Når det passer i programmet og dermed ikke nogen bestemt dag.

 

Åbningstider for drivingrange

Alle dage åben i døgnets lyse timer - dog skal der tages hensyn, hvis der samles bolde på drivingrangen.

 

Ungdommen tager sig af de vildfarne bolde på drivingrange

Vores friske unge medlemmer går en tur rundt om drivingrange én gang om ugen og slår de vildfarne bolde tilbage på drivingrange. Der er rigtigt mange bolde, der er faret vild, og det er en stor hjælp for os, at de unge mennesker vil påtage sig denne opgave. Det er derfor nødvendigt at lukke drivingrange, medens opgaven udføres.

Vi beder om, at alle brugere af drivingrange viser forståelse for denne opgave, og respekterer udslagsstop i de angivne tidsrum.

 

Administrationen
Køge Golf Klub