• 1

Ordensregler for Køge Golf Klub

Alle besøgende i klubhus og på baneanlæg er forpligtede til at udvise en korrekt og hensynsfuld optræden. Med henvisning til vedtægternes § 21 fastsættes nedenstående ordensregler:

Klubhus

 1. Det er tilladt, når skoene er rengjorte, at færdes med golfsko overalt i klubhuset, dog ikke med stål spikes.  
 2. Borde i restauranten og på terrassen skal afryddes efter brug. Borde og stole skal sættes på plads.
 3. Vis hensyn ved brug af mobiltelefon på klubbens område.
 4. Hunde må ikke medtages i klubhuset. Udenfor skal de føres i snor.


Banen

 1. Greenkeepernes arbejde på banen har altid fortrinsret. Spil ikke videre, før de har vinket frem. Såfremt disse anvisninger ikke følges, kan det medføre karantæne for spilleren.
 2. Baneservice og Starterservice er klubbens repræsentanter på banen, hvorfor deres anvisninger altid skal efterkommes. Bemærk at du skal være på 1. tee senest 10 minutter før start.
 3. Det er forbudt at hente bolde på naboers marker, grunde og haver.
 4. På Sydbanen er spil til frosne greens ikke tilladt.
 5. Høje indspil (pitching) til puttinggreen er ikke tilladt. Der henvises til indspilsgreen. 
  Chipping er tilladt.
 6. Det er tilladt at starte fra 10. tee, hvis man kun ønsker at spille 9 huller - dog først efter kl. 10.00 pga. greenkeeperarbejde. Spillere fra 9. green har altid fortrinsret på 10. tee.
  På Nordbanen fletter spillere fra 9. hul med spillere, der starter en ny runde.
 7. Spil:                    
  a. Det er ikke tilladt at spille mere end 4-bolde.
  b. Det er en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran. Når der er mange spillere på banen, skal 2- og 3- bolde tage hensyn til dette og skal ikke forvente at blive vinket igennem. Dette udelukker dog ikke de almindelige etiketteregler: ”Hvis man taber et helt hul og forsinker gruppen bagved, skal man opfordre gruppen bagved til at gå igennem; uanset hvor mange spillere der er i denne gruppe”.
  c. Det anbefales, at der så vidt muligt spilles 4-bolde. I travle perioder har Starterservice og Baneservice ret til, at sætte 2-bolde sammen til 4-bolde. Også ude på banen.
 8. På damedag, herredag, seniordag og begynderdag har turneringsdeltagere i visse tidsrum fortrinsret til start på 1. tee, men derefter ingen særlige rettigheder.
  På Nordbanen har Mandagsklubben dog fuld rådighed over banen på mandage kl. 15.00-18.30 fra april til ultimo september.
 9. Øvelsesspil mod de ordinære greens eller fra bunkers er ikke tilladt.
 10. Omsorg for banen: Undlad at ramme jorden ved prøvesving på teestederne. 
  Læg turf på plads, medbring pitchfork og ret nedslagsmærker op samt riv i bunkers.
 11. Tomme flasker og dåser, papir, cigaretskod og andet affald skal anbringes i de dertil indrettede affaldsbeholdere.
 12. Hunde må ikke medtages på Sydbanen eller træningsarealer. Dog kan hunde medtages på Nordbanen, når de føres i kort snor. Alle efterladenskaber skal opsamles og bortskaffes udenfor golfanlægget af hundeejeren.
 13. Barnevogne må kun medtages på Nordbanen.


August 2023

Thyme web

Køge Golf Klub Sponsor
Køge Golf Klub Sponsor
Køge Golf Klub Sponsor

Køge Golf Klub Sponsor

Køge Golf Klub Sponsor

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Topmenu

Hovedmenu

Medlemslogin

OBS! Dette er ikke GolfBox login, benyt ikonet til højre.