Velkommen til Køge Golf Klub

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Midlertidig lokalregel

Gældende fra 22. oktober 2019 

Lejeforbedring (vinterregler)

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra et lempelsesområde på størrelse med et scorekort i det generelle område, ikke nærmere hullet.
Straf for overtrædelse: Generel straf efter Regel 14-7a.

 

Nordbanen

Grænsemarkering (hvide pæle) mellem 2. og 8. hul gælder kun ved spil af 2. hul.Ved spil af alle andre huller er disse markeringer ikke-flytbare forhindringer.

Køge Golf Klub Sponsor

Dansk Fugtstop3

Køge Golf Klub Sponsor
Køge Golf Klub Sponsor
Køge Golf Klub Sponsor

Tandlæge logo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Topmenu

Hovedmenu