Velkommen til Køge Golf Klub

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Handicapsystem

EGA Handicapsystemet 2016-2019

EGA har lavet justeringer i handicapsystemet gældende fra 1. januar 2016.

"Det primære formål med EGA Handicapsystemet er at opnå en ensartet og retfærdig regulering af handicap i Europa, og at gøre det muligt for spillere med varierende grader af spillestyrke at spille og konkurrere på et grundlag som er så fair og retfærdig som muligt."

Følgende ændringer er foretaget i 2016 udgaven:

 • DGU anbefaler et starthandicap på 72
 • Begrebet klubhandicap bliver genindført således at spillere med handicap over 54 samt spillere som har mistet EGA handicap har handicap status klubhandicap.
 • Fra 1. januar 2016 bliver det tilladt at spille 3 EDS runder pr.  kalenderuge mod tidligere to.
 • Grænsen for tællende 9-hullers runde bliver nu ændret fra 18,5 til 11,5, det vil sige at handicap gruppe 3 fra 1. januar 2016 kan spille 9 hullers runde. Hvis der spilles 18 huller og spilleren har til hensigt at aflevere en 9 hullers tællende score, skal spilleren meddele dette til markøren før runden starter, samt erklære om det er for eller bag ni der skal være tællende. OBS der kan kun spille en 9-hullers runde per dag.
 • For at generhverve sit EGA handicap skal spilleren indenfor 1 måned spille og aflevere (indtaste) tre EDS scores.
 • Handicap gruppe 1 må kun spille EDS i forbindelse med generhvervelse af et mistet EGA handicap.
 • Handicap gruppe 6 må spille EDS uden begrænsninger.
 • Årsrevision bliver nu kaldt handicaprevision (HR) og i modsætning til tidligere hvor median scoren blev anvendt, bliver der nu beregnet et handicap interval, som spilleren reguleres i forhold til. For at handicap revision foretages kræves minimum 8 Stableford scores indenfor maksimal en 2 årig periode.
 • Der kommer en ny CBA (Computer Buffer Adjustment). Denne beregning giver et udtryk for om en turnering bliver spillet under normale forhold, og bliver brugt til at justere den neutrale grænse for den neutrale zone. CBA intervallet reduceres fra (+1 til -4) til (+1 til -2/RO).

Bufferzone

Handicapgruppe 1 
Hcp. -4,4
Bufferzone stableford point - 18 hullers runde: 35-36 point
Bufferzone stableford point - 9-hullers runde: Ikke aktuelt

Handicapgruppe 2
Hcp. 4,5-11,4
Bufferzone stableford - 18 hullers runde: 34-36 point
Bufferzone stableford - 9 hullers runde: 35-36 point

Handicapgruppe 3
Hcp. 11,5-18,4
Bufferzone stableford - 18 hullers runde: 33-36 point
Bufferzone stableford - 9 hullers runde: 35-36 point

Handicapgruppe 4
Hcp. 18,5-26,4
Bufferzone stableford - 18 hullers runde: 32-36 point
Bufferzone stableford - 9 hullers runde: 34-36 point

Handicapgruppe 5
Hcp. 26,5-36,0
Bufferzone stableford - 18 hullers runde: 31-36 point
Bufferzone stableford - 9 hullers runde: 33-36 point

Handicapgruppe 6
Hcp. 54-(72)
Bufferzone stableford - 18 hullers runde: 54-(72)

Ved spil på en USGA rated bane skal man anvende konverteringstable hvis en sådan er tilgængelig. Hvis der ikke er en konverteringstabel men banen er rated skal spillehandicap udregnes ved anvendelse af følgende formel:

SPH = EGA  HCP x SR/113 + (CR - PAR)-

SPH: Spillehandicap
SR: Banens slope
CR: Banens Course Rating
PA: Banens par

Oplysningerne vil normalt stå på scorekortet.
Ved spil på en ikke USGA rated bane skal følgende formel anvendes (typisk vil der ikke være en Slope for banen).

SPH = EGA handicap + (SSS - PAR)
SSS: Standard Scratch Score fremtæder ofte som CR på scorekortet.

 

Handicapudvalget

 

 

Bjarne Nielsen

Køge Golf Klub Sponsor
Køge Golf Klub Sponsor
Køge Golf Klub Sponsor

ProfilRejser logo Blue web lille

Køge Golf Klub Sponsor
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Topmenu

Hovedmenu

Medlemslogin

OBS! Dette er ikke GolfBox login, benyt ikonet til højre.