Velkommen til Køge Golf Klub

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Gave til Køge Golf Klub?

Momskompensation


Kære medlem/samarbejdspartner i Køge Golf Klub

Vi tillader os at vende tilbage til vores mail af 10. august 2018, vedrørende vores godkendelse som almennyttig forening.

Godkendelsen er opnået og vi har allerede ansøgt om momskompensation for 2018. Der er mulighed for, at vores momskompensation bliver lidt større end forventet, men det afhænger af hvor mange foreninger der har ansøgt og hvor store deres momsbeløb er. Vi forventer at høre nærmere omkring 1. november 2019.

Det er en betingelse for vores opretholdelse af status som almennyttig forening og dermed ny ansøgning om momskompensation, at klubben hvert år modtager minimum 101 gaver af minimum kr. 200,- pr. stk.

Med dette skriv anmoder vi derfor om gaver fra medlemmer/samarbejdspartnere og andre, så vi fortsat kan ansøge om momskompensation.

Vi håber, at I vil støtte op om dette og indbetale gaven snarest muligt og gerne senest den 30. august 2019 på vores konto i Nordea (reg. nr. 2233, konto nr. 6288280868). Det er af afgørende betydning, at du anfører navn, medlemsnr. og CPR nr. / CVR nr. på indbetalingen, idet vi skal kunne dokumentere dette overfor SKAT – til gengæld medfører det, at du får fradrag for din gave (skatteværdien udgør ca. 33% for personer). Du kan også foretage indbetaling via MobilePay på 49979 – husk også her at anføre navn, medlemsnr. og CPR nr. / CVR nr.

På forhånd tak.


Med venlig hilsen

KØGE GOLF KLUB
v/ Bestyrelsen

Dansk Fugtstop3

Allan Folmer web

Danbolig web

Boje El logo web

Køge Golf Klub Sponsor
Køge Golf Klub Sponsor
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Topmenu

Hovedmenu