• Juli-tilbud på greenfee

  Kr. 350,- pr. person incl. baneguide og bolde til drivingrange. Tilbuddet er gældende alle ugens dage!

  Læs mere

 • Fantastisk tilbud for nye medlemmer!

  Som nyt medlem får du 5 GRATIS LEKTIONER v/ klubbens headpro træner, Marc Molin. Dette er en unik chance for at forbedre dit spil, lære nye teknikker og få en flyvende start i klubben

  Læs mere

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Referat af ølkassemøde
Mandag den 24. juni 2024


Fra bestyrelsen deltog Claus Oxfeldt og Mette Sander Zacho. Derudover deltog 4 af klubbens medlemmer.

Vi indledte med en kort information om, hvad den nye bestyrelse arbejder på. Økonomien er presset, og det er bestyrelsens motto at tænke udvikling fremfor afvikling. Dette kan gøres på mange måder. Omsætningen skal øges, hvorfor vi tænker flere og mere fleksible medlemskaber ind. Vi skal have klubliv ind og MIG kulturen væk. Køge GK skal først og fremmest være en helårsklub med liv om vinteren, hvilket bl.a. betyder at Nordbanen skal optimeres.

På trods af de få fremmødte var der masser at debattere. Vi har forsøgt at få det hele med her:

 • flere medlemskaber bliver der foreslået Familiekontingent til Nordbanen. Ved forskellige medlemskaber skulle der indføres bagmærker igen, så det er nemt at identificere hvilke rettigheder spillerne har. Især overfor baneservice.
  Det er gode ideer, som vi vil kigge på, når alle medlemskaberne skal nytænkes inden sæson 2025.
 • Baneservice skal køre om aftenen, da der er set gratister på Nordbanen mange aftener.
  Else Marie Langfeldt som står for Serviceorganisationen, deriblandt Baneservice, oplyser at Baneservice kører på forskellige tidspunkter i løbet af dagen - også i ydertiderne.
 • Der er påkørt en sten ved broen på Hul 7. Hvornår bliver den erstattet?
  Greenkeeperne sørger for at en ny sten bliver sat op.
 • Kan der opsættes stærekasser?
  Vi er allerede i gang med projektet og har 30 stærekasser stående, som skal sættes op i løbet af efteråret. Der skal bruges frivillige til opsætningen. Mere herom senere.
 • Husk at vande de nye træer der er plantet. Flere er allerede gået ud.
  Greenkeeperne er opmærksomme på problemet og de døde træer vil blive fjernet og erstattet hvis muligt.
 • Buggystierne støver. Kan man lægge stenmel på?
  Stenmel støver desværre lige så meget som det stigrus, som vi har nu. Det er svært at gøre noget ved støvet.
 • Der blev talt om parkeringspladsen, da den generelt er kritisabel og der hele tiden kommer huller i den. Der blev spurgt, om der kan gøres noget ved det store hul i hjørnet? Der er en privat parkering i hjørnet op til cykelskuret. Hvor kommer den fra? Det er ikke en vej vi skal gå.
  Greenkeeperne er allerede i gang med at jævne hullerne ud på parkeringspladsen og de forventer at blive færdige med det i denne uge. Hullerne bliver fyldt efter med stabilgrus. Samtidig arbejder vi på en mere permanent løsning på belægning.
  til privat parkeringsplads så er dette en forsøgsordning i år. Der er pt. solgt en enkelt parkeringsplads til en sponsor.
 • Flere toiletbrætter er løse. Kan rengøringen holde øje med dette og reparere?
  Det er ikke rengøringen, der skifter toiletbrætter. Tag i stedet fat i Administrationen, hvis man observerer noget, der er i stykker. Opgaven er blevet løst.
 • Der mangler en skorenser foran hoveddør
  Nej, der står allerede en skorenser foran indgangen til klubhuset.
 • Der blev efterlyst omtale af Køge Golf Klub i lokalaviserne. Der har f.eks. intet været om Agger turnering. Ligesom der heller ikke blev skrevet om da en pigespiller blev udtaget til landsholdet.
  Det er vi alle enige om, vi skal blive bedre til. Vi vil prøve at finde et medlem, som kan hjælpe med at levere disse ting til lokalaviserne.
 • Vi snakkede generelt flow på banen.
  En løsning kan være, at alle overholder deres starttid og IKKE starter før tid.
 • Bede bliver ikke holdt godt nok. Helhedsindtryk af klubben kunne være bedre. Vi har fået et flot springvand, og så er der ingen til at luge ukrudt. Vaskeplads bag cykelskur bliver heller ikke holdt. Kunne man købe en havemand til dette?
  Der er desværre ikke økonomi til en havemand. Det er greenkeeperne, der prøver at nå det. Bestyrelsen vil tænke det ind i en alternativ løsning.
 • Vi snakkede generelt om restauranten og de frustrationer medlemmerne oplever.
  Vi er i dialog med restauranten for at imødekomme de ønsker, vi hører fra medlemmerne.
 • I sidste referat stod at det var hurtigere at klippe fairways med spilleretningen. Hvorfor?
  Greenkeeperne sparer tid, når de klipper med spilleretningen og da de er underbemandede i år, så gør det en forskel.
 • Drivingrange er lukket torsdag morgen til gene for de tidlige herrespillere. Kunne man ændre dette til mandag morgen?
  Mandag arbejder greenkeeperne ude på banerne – det er store-klippedag – og det betyder, at der ikke er tid til at klippe range om mandagen. Man har dog besluttet at skifte til tilbage til at klippe om tirsdagen fra uge 30.
 • Vi drøftede toilet på Nordbanen. Hvorfor er det stadig ikke tilsluttet?
  Greenkeeperne har desværre ikke tid til denne opgave pt., så i stedet indhenter vi tilbud på gravearbejdet eksternt. Banetoilettet på Nordbanen forventes at stå færdigt efter sommerferien.
 • Der ønskes affaldsspande på Hul 14.
  Et ekstra affaldsstativ vil betyde, at der skal bruges mere tid på at tømme et ekstra sted. Pt. er der ikke nævneværdige problemer med affald på banen, så vi beholder den løsning, vi har nu.
 • Greenkeeperne trækker ikke til side for spillerne på banen. Der kan opstå farlige situationer. Ved langvarigt arbejde på samme hul, bør de have hjelm på.
  En hjelm er et forkert signal at sende, da spillerne så netop vil slå tæt på greenkeeperne, og dermed øge sandsynligheden for at, at greenkeeperne bliver ramt.
  Greenkeeperne vil fremadrettet være mere opmærksomme på at huske at give tegn til spillerne om at der kan slås.

 • Headpro Marc Molin får stor ros.

 • Flere medlemmer udtrykker glæde over, at der bliver stillet krav til eliten i forhold til træning.

 • Greenkeeperne får stor ros for, hvor flot banen står 😊

Køge Golf Klub Sponsor

Køge Golf Klub Sponsor

KET Nordic 500px web

OK

Køge Golf Klub Sponsor

Køge Golf Klub Sponsor

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Topmenu

Hovedmenu

Medlemslogin

OBS! Dette er ikke GolfBox login, benyt ikonet til højre.