• 1
 • 2
 • 3
 • 4

Vedligeholdelse af banerne

Nord- og Sydbanen


Greens
Der bliver klippet greens hver dag. Mandag vil være den dag, der vil blive vertikalskåret, topdresset, priklet eller anden form for pleje. Klippehøjden i sæsonen vil være 4-5 mm og i vinterhalvåret 5-6 mm. Der vil blive rullet min. 2 gang om ugen. Greens tilsås løbende med en blanding af 85% rødsvingel og 15% alm. hvene.

Der vil blive topdresset let en gang om ugen.

Hulflytning vil ske 3 gange om ugen (mandag, onsdag og fredag), med mindre der er turneringer i weekenden, så aftales dette med turneringsudvalget.

Afdugning og blæsning af blade vil blive gjort efter behov i sæsonen


Tee-steder
Tee-steder vil blive klippet i 12 mm ligeledes hver 3. dag (mandag, onsdag og fredag). De vil blive luftet, eftersået, med en blanding af 25% rødsvingel, 25% alm. rajgræs og 50% engrapgræs samt topdresset efterfølgende.


Fairways
Fairways vil blive klippet i 14-16 mm hver 3. dag (mandag, onsdag og fredag).

Fairways tilsås årligt med en blanding af 25% rødsvingel, 25% alm. rajgræs og 50% engrapgræs.

Ukrudtssprøjtning vil ske pletvis på syd og nordbanen.


Rough
Roughen vil blive klippet ugentlig i 51 mm. Om det er 1 eller 2 gange afhænger af væksten i græsset.


Bunkers
Bunkers vil blive revet 2-3 gange om ugen og kanter vil blive trimmet 1 gang om måneden. Ligeledes vil vi løbende få tjekket mængden af sand i alle bunkers og vil prøve at få nogenlunde samme mængde/dybde af sand.


Drivingrange
Rangen vil blive klippet efter behov. 


Diverse
Der vil blive trimmet omkring bænke, sten og skraldespande ugentligt.


 

Blokering af starttider på Sydbanen

For at give arbejdsro til nødvendige arbejder på Sydbanens greens (prikning, vertikalskæring, dybdeluftning, topdresning mm.) vil starttiderne hver mandag morgen frem til kl. 9.00 være blokeret for bookning. Hvis planlægningen eller vejrudsigten gør det unødvendigt eller umuligt at udføre disse arbejder, vil starttiderne blive frigivet for bookning tidligst torsdagen i ugen før.

Når blokeringen er aktiv, betyder det, at der IKKE må startes på Sydbanen, hverken på 1. eller på 10. hul inden kl. 0900. Medlemmerne bedes respektere dette.

Køge Golf Klub Sponsor

Køge Golf Klub Sponsor

Køge Golf Klub Sponsor

Nørregaard web

Køge Golf Klub Sponsor

726 GLB logo negativ med flade print small web

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Topmenu

Hovedmenu

Medlemslogin

OBS! Dette er ikke GolfBox login, benyt ikonet til højre.