Velkommen til Køge Golf Klub

Medlemstilbud

Inviter venner og bekendte, der ikke er golfspillere,
GRATIS med på Nordbanen!

Tilbuddet kan benyttes alle dage efter kl. 17.00 - bortset fra mandag.

Du er klubbens repræsentant og vært for dine gæster.
Derfor er du også ansvarlig for, at det foregår forsvarligt og efter etikette.

Hvis der er behov, kan I gratis låne et golfsæt til din(e) gæst(er).
Kontakt Administrationen hvis du er interesseret i dette.
Bemærk efter endt brug skal sættet returneres til Administrationen i rengjort stand.

Indskud stilles i bero

Nogle af vores konkurrerende klubber i nærområdet har frafaldet indskud i forventning om at sikre sig en konkurrencefordel i kampen om de nye medlemmer. Denne fordel kan vi ikke forære dem. Derfor tager vi uden tøven handsken op, så vi konkurrerer på lige vilkår.


Indskud baggrund/udvikling

Opkrævning af indskud ved optagelse af nye medlemmer har hidtil været et knæsat princip i flertallet af danske golfklubber, herunder Køge Golf Klub, men udviklingen og den lokale konkurrence tvinger os til at reagere.

Vi er en medlemsejet klub, og det giver derfor god mening, at der betales et indskud, når man indmeldes, og bliver medejer af de store værdier, som klubben er i besiddelse af. Derfor er det også fortsat vores holdning, at der bør betales indskud, men som sagt, så tilsiger den aktuelle situation, at vi er nødsagede til at stille opkrævning af indskud i bero indtil videre. Det er hvad vi forstår ved rettidig omhu.

Vi har gennem de senere år arbejdet med tilpasning af indskuddet. Lige nu betaler nye medlemmer, der indsluses via Nordbanen, et indskud på kr. 1.000,- udskudt i et år, og når de bliver fuldtids medlemmer betaler de yderligere kr. 5.000,- som et éngangsbeløb eller á conto kr. 1.000,- om året i op til 7 år. Adgangskravet til Sydbanen er et handicap på 40 eller derunder.

En medlemsanalyse viser, at vi har en tilfredsstillende tilgang af nye golfere via vores berømte Begynderskole og Mandagsklubben, men at tilgangen af fuldtids medlemmer godt kunne være større.

Det betyder, at indskuddet på op til kr. 8.000,- opfattes som en stor barriere for tilgang af fuldtids medlemmer. Vi kan også se, at der er mange Nordbane medlemmer, der dropper ud, og der er mange Nordbane medlemmer under handicap 40, der tøver med at aftage fuldtids medlemskabet, men forbliver Nordbane medlemmer.

 

Medlemsudvikling

Fra 2010 til 2012 har vi øget medlemsantallet af aktive medlemmer med netto knapt 150 medlemmer, og vi er nu Danmarks 7. største golfklub målt på antal aktive medlemmer.

I samme periode er antallet af fuldtidsmedlemmer faldet med ca. 300 medlemmer på grund af ovennævnte udvikling og i forbindelse med indførelse af et nyt og billigt medlemskab: Greenfee medlemskab med DGU-kort. Alt i alt har denne udvikling medført et uacceptabelt fald i klubbens indtægter, som vi ikke kan sidde overhørig.  

 

Klubbens anlæg/økonomi

Vi har foretaget store investeringer i et nyt og moderne golfanlæg i fuld skala med tilknytning af vores dejlige 18-hullers parkbane og en god 9-hullers ratet bane, som vi får mere og mere glæde af. Samtidig har vi trods alt en god økonomi, der sikrer, at vi kan opretholde en høj banekvalitet og et fint serviceniveau. Det er værdier, som vi agter at forsvare i en hvilken som helst konkurrencesituation.

Vi har imidlertid vurderet, at indskud p.t. er hindrende for, at vi fremadrettet kan drive vores klub på det ønskede niveau med et tilfredsstillende, økonomisk resultat herunder også at kunne foretage større ny investeringer i træningsanlæg, par 3 bane mv.

Indtægter fra indskud er faldet betydeligt gennem de senere år således, at indtægter fra indskud fremover vil kunne opvejes af en netto tilgang på ca. 25 fuldtidsmedlemmer pr år..

Derfor er det vor opfattelse, at det er i alles interesse, at vi frafalder indskud, og dermed sikrer, at klubben er fuldt konkurrencedygtig, så vi kan tilbageerobre en tilfredsstillende udvikling i kontingentindtægterne.

Hvorvidt indskud i fremtiden vil kunne genindføres i klubberne stiller vi os tvivlende overfor, men det kan kun fremtiden vise.

 

Konsekvenser

Konkret får beslutningen den konsekvens, at opkrævning af indskud i 2013 frafaldes.

Indskud stilles i bero jfr. Vedtægternes § 6.

For medlemmer, der har indgået en afdragsaftale for indskud, hvor der i dag er et restbeløb, vil vi betragte restbeløbet, som indbetalt pr. 31. december 2012, og de skal således ikke nu eller senere betale restbeløbet.  

Indskud betalt i tidligere år af nuværende medlemmer vil ikke blive tilbagebetalt.

Spørgsmål til bestyrelsen er velkomne via Administrationen.

Til medlemmernes orientering udsender bestyrelsen i løbet af kort tid pressemeddelelse om bortfald af indskud i Køge Golf Klub.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Køge Golf Klub

ProfilRejser logo Blue web lille

Køge Golf Klub Sponsor
Køge Golf Klub Sponsor
Køge Golf Klub Sponsor
Køge Golf Klub Sponsor

Bjarne Nielsen

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Topmenu

Hovedmenu

Medlemslogin

OBS! Dette er ikke GolfBox login, benyt ikonet til højre.