Velkommen til Køge Golf Klub

Dameklubben

Dameklubben

Læs mere

Herreklubben

Herreklubben

Læs mere

Oldtimers

Oldtimers

Læs mere

Mandagsklubben

Mandagsklubben

Læs mere

Bridgeklubberne

Bridgeklubben

Læs mere

Referater

Orientering fra sæsonafslutningen 7. oktober 2020

Sæsonafslutningen er altid en stor dag i Oldtimers og ikke mindst i år, hvor vi var kommet sent fra start på grund af Covid-19-restriktioner, havde vi rigtig lyst til at gøre noget særligt. Men stramningerne gjorde alligevel, at vi måtte justere arrangementet.

Vi mødtes om morgenen iført regntøj og med paraplyerne opslået. Formanden Bjarne Enoch bød velkommen til en Corona-afslutning, og som om det ikke var nok, havde vejrguderne valgt at gøre dagen ekstra våd. Skarpt opdelt på de to terrasser hilste vi på hinanden med en lille én, og forsynet med scorekort og gufpose fordelte vi os på banen for gunstart til en greensome-match.

Banens hulflag var i dagens anledning forsynet med flag for dagens sponsor SuperBrugsen i Havdrup, og på flere huller var der særlige udfordringer ved at spille sig nærmest hullet enten i første eller andet slag.

Efter spillet samledes vi igen udendørs på de to terrasser, så det var fint, at deltagerne på forhånd var orienteret om, at det kunne være en fordel at medbringe varmt tøj eller et tæppe – C19 og vejret taget i betragtning.

Traktementet var begrænset til en burger med lidt fritter plus en øl, der blev udleveret af restauranten fra to døre til terrassen. En noget anderledes facon i forhold til tidligere år.

Formanden orienterede kort om, at dagens sponsor SuperBrugsen i Havdrup har givet tilsagn om også at sponsere Oldtimers næste år. Formanden takkede sponsorerne, der så flot har støttet Oldtimers i sæsonen. Hovedsponsoren er Super-Brugsen i Havdrup, men også Braunstein og Tandlægehuset/Tandprotetikeren har støttet med flotte præmier.

Julematchen, der ligeledes sponseres af SuperBrugsen i Havdrup, forventes afviklet onsdag den 25. november 2020.

Herefter var det tid til uddeling af præmier for onsdags-matcher i september og for dagens match. Det foregik i et noget hastigere tempo end sædvanligt for Oldtimers. Resultaterne kan ses under ”Resultater” på hjemmesiden.

Oldtimers-udvalgets 7 medlemmer blev af Oldtimers-spillerne flot begavet af spillerne med en dejlig kurv. Stor tak til alle for det.

Formanden afsluttede med at takke spillerne i Oldtimers for en efter omstændighederne god sæson og udtrykte håb om, at vi kan vende tilbage til sædvanlige forhold næste år.

 

Med venlig hilsen

Oldtimers-udvalget

 

 

Orientering marts 2020

Som konsekvens af Corona-situationen har Oldtimers-udvalget besluttet at aflyse det annoncerede informationsmøde onsdag den 25. marts 2020.

På mødet ville udvalget som det væsentligste have præsenteret turneringsprogrammet og turneringsbetingelserne for 2020. Begge dele kan ses på hjemmesiden.

I år har Oldtimers ikke fortrin til spil på Nordbanen. Nordbane-medlemmerne er meget velkomne - uanset handicap - de skal blot bestille tid i Golfbox og efterfølgende melde sig på turneringskontoret. Se i øvrigt turneringsbetingelserne.

Første månedsafslutning afvikles 6. maj, og 10. juni spiller Oldtimers ude på Midtsjælland. I august arrangerer Oldtimers igen en 2-dages tur til Araslöv i Sverige. Der er stadig enkelte ledige pladsen til denne tur. Alle invitationer kommer på hjemmeside og på tavlen i kælderen.

Sammenfattende om forløbet af sæson 2019 kan siges, at den gik godt!

Regnskabet for 2019 viser et mindre underskud og en egenkapital på knapt 12 tkr ved årets udgang. Oldtimers har igen i 2019 givet pæne tilskud til sæsonafslutning og julematch.

Oldtimers er glad for at kunne fortælle, at SuperBrugsen i Havdrup igen i 2020 er vores hovedsponsor. Endvidere er vi glade for at Braunstein og TandproTetikeren også er sponsorer for Oldtimers i 2020.

Det er aftalt med SuperBrugsen i Havdrup, at der findes en ny dato for afholdelse af den snart traditionelle vinsmagning i Oldtimer-regi.

 

Oldtimers-udvalget ønsker alle en god sæson 2020.

 

 

Orientering fra sæsonafslutningen 9. oktober 2019

Sæsonafslutningen er en stor dag i Oldtimers. Igen i år havde vejrguderne i den grad tilsmilet os, så matchen blev afviklet i det skønneste eftersommervejr.

Vi mødtes tidligt, og under indtjekningen blev der budt på en lille én og uddelt små poser med bananer og lidt til halsen. Med gunstart kl. 9 spillede 80 greensome på Sydbanen og 12 stableford på Nordbanen. Sydbanen var lukket for buggies. De 92 spillende deltagere fik en fin afslutningsrunde, og resultaterne kan ses på hjemmesiden.

Efter spillet mødtes vi i restauranten, hvor vi efter en sang gik i gang med frokosten. 

Under kaffen fremdrog formanden hovedpunkterne fra året, der er gået.

Formanden indledte med at takke alle oldtimers-spillerne, sponsorerne, administrationen og udvalget for en god sæson. Året startede vanen tro med et velbesøgt orienteringsmøde med vinsmagning fra vores hovedsponsor Super-Brugsen i Havdrup. Denne dag spurgte udvalget via et spørgeskema om spillernes mening om stort og småt i Oldtimers. Resultatet var ikke overraskende, men vil indgå i planlægningen for 2020.

Sæsonen startede planmæssigt med spil for Oldtimers 3. april. Formanden afspillede traditionen tro fanfaren for Solen og konkluderede på basis af DMI-statistik, at sæsonen vejrmæssig havde været ret fin. Dog lige med undtagelse af 31. juli, der var rigtig våd. Ifølge Oldtimers statistik har vi med dagens turnering afviklet 28 turneringer, haft 2107 spillere på banen fordelt på 205 forskellige golfspillere, hvoraf 65% har spillet sig til at få del i de mange præmier i form af vin og andre præmier. Vi har også tidsregistreret lidt og kan sige, at Oldtimers-runder spilles på normalt niveau for en golfrunde.

Højdepunktet i år var jubilæumsturneringen 10. juli, hvor vi havde 145 deltagere. Igen var Super-Brugsen i Havdrup hovedsponsor, men herudover havde vi fået en lang række sponsorer til at give præmier til tæt på et flag. Hole-in-one på hul 1 udløste en præmie på 2.500kr. til Café & Restaurant Tee. Et flot og meget vellykket arrangement, der var begunstiget af godt vejr.

Oldtimers havde udematch på Dragsholm, hvor 49 deltog. Og så har vi haft 2-dages turen til Araslöv i Sverige i august, hvor 59 deltog. Oldtimers har besøgt stedet flere gange, og det passer os rigtig fint.

Araslöv i Sverige er allerede bestilt igen 12.-13. august 2020. Ved frokosten var uddelt tilmeldingssedler, som kan afleveres i Oldtimers postkasse indtil 31. december, hvorefter der om nødvendigt trækkes lod. Tilmeldingssedlerne kan ses på hjemmesiden under ”Spil på andre baner”.

Julematchen afvikles onsdag den 27. november 2019. Invitationen lægges på hjemmeside og tavle, og der er åben for tilmelding i golfbox. 

Formanden takkede sponsorerne, der så flot har støttet Oldtimers i sæsonen. Hovedsponsoren er Super-Brugsen i Havdrup, men også Braunstein, Tandprotetikeren og Café & Restaurant Tee har støttet med flotte præmier.

Formanden kunne så fortælle, at vores hovedsponsor Super-Brugsen i Havdrup v/ uddeler Thomas Eggebrecht allerede har givet tilsagn om at sponsere Oldtimers i 2020.

Herefter var det tid til uddeling af præmier m.m. for de 5 forudgående onsdags-matcher og for dagens match og årets eclectic. Resultaterne kan ses under ”Resultater” og ”Eclectic” på hjemmesiden.

Dagens sponsor var Super-Brugsen i Havdrup, der foruden flotte præmier til dagens turnering havde sponseret præmier til sæsonens eclectic.

Næste sæson indledes med orienteringsmøde i marts 2020, og Super-Brugsen i Havdrup har igen sagt ja til at stille op med vinsmagning. Nærmere følger om dette arrangement.

Oldtimers-udvalgets 7 medlemmer blev af Oldtimers-spillerne flot begavet af spillerne med en dejlig kurv. Stor tak til alle for det.

Tak til spillerne i Oldtimers for en god sæson.

Med venlig hilsen

Oldtimers-udvalget

 

 

Referat fra Oldtimers' orienteringsmøde den 13. marts 2019

Formanden, Bjarne bød de over 110 fremmødte velkommen til mødet og vi sang den ultrakorte version af Sku´ gammelt venskab rent forgå. Formanden fremhævede det særlige ved Oldtimers; man skal ikke melde sig ind, man skal ikke betale et kontingent, man skal blot møde op, og han pointerede at vægten lægges på hyggeligt golfspil og socialt samvær.

Sammenfattende om forløbet af sæson 2018 – det gik godt! Ikke mindst var vejret rigtig godt.

Med video-fanfaren "Oldtimers og Solen" for at markere starten på Oldtimers-sæsonen og for Solen, som vi venter også i 2019. 

Regnskab 2018: Connie gennemgik regnskabet, der helt i tråd med udvalgets hensigt viste et underskud. Klubben havde givet pæne tilskud til sæsonafslutning og julematch, hvilket også var muligt pga. valutagevinst fra turen til Sverige.

Efter udvalgets mening skal klubben have en buffer, men ikke generere midler. Oldtimers’ har stadig en pæn egenkapital på 14,8 tkr.

Turneringsprogram 2019: Bjarne gennemgik hovedlinjerne i årets turneringsprogram, der også kan ses på hjemmesiden. Vi spiller som sædvanlig om onsdagen, hvor man blot møder op med et scorekort, mens månedsafslutninger, udematch og sæsonafslutning en slags invitationsmatch, der kræver tilmelding i golfbox. Alle invitationer kommer på hjemmeside og på tavlen i kælderen.

 1. maj spiller Oldtimers ude på Dragsholm, hvor vi håber på pæn tilslutning – især da Køges baner denne dag vil være lukket for medlemmer på grund af en stor XLbyg-turnering.

 10. juli arrangerer Oldtimers en kombineret jubilæums- og månedsafslutning.

Igen i år arrangeres en 2-dages tur til Arasløv i Sverige i august. Den blev annonceret ved sæsonafslutningen sidste år og er allerede fuldtegnet, men der er etableret venteliste. Tilmelding sker til Birthe Husbond.

Turneringsbetingelser: Birthe gennemgik hovedlinjerne betingelserne. I Oldtimers skal man være 55år. Fuldtidsmedlemmer med handicap på maks. 36 spiller Sydbanen, mens Nordbane-medlemmer uanset handicap kan spille Nordbanen.

Spilletiden om onsdagen er 7:30-10:53. Oldtimers har afgivet ½time som konsekvens af dalende antal spillere sidste år, men vi har aftalt med bestyrelsen, at hvis antallet stiger igen, så får vi tiden tilbage.

Birthe opfordrede til at acceptere, at vi går ud i takt med indskrivningen på turneringskontoret. Birthe gennemgik også scorekort-proceduren incl. øvelsen med at tælle korrekt sammen. Der udloves også i år flødeboller for første spilledag med scorekort uden fejl.

Nye golfregler: Bjarne præciserede, at vi i Oldtimers spiller efter de nye regler og de nye lokalregler. Herefter viste Bjarne en præsentation af de 6 vigtigste nye regler.

Sponsorer: Oldtimers har også i år SuperBrugsen i Havdrup som hovedsponsor. Endvidere er vi glade for at Braunstein, TandproTetikeren og Cafe og Restaurant Tee alle er sponsorer for Oldtimers i 2019.

Spørgeskema: Der blev uddelt et spørgeskema, som hurtigt kunne besvares og indsamles. Der blev udloddet 15 fl. vin blandt de 104 anonyme besvarelser. Udvalget takker for tilbagemeldingerne, der vil blive gennemgået og præsenteret inden alt for længe. Men resultatet kan ses ovenfor.

Så præsenterede Bjarne slagsangen " det er sommer, der er solskin, det er golfdag". Og nu var der varmet op til næste punkt på dagsordenen.

Vinsmagning: Bjarne gav ordet til Uddeler Thomas Eggebrecht fra SuperBrugsen i Havdrup, der stod for dagens vinsmagning. Thomas præsenterede de 4 borde, og det tog deltagerne som sædvanlig godt imod.

 

Oldtimersudvalget ønsker alle en god sæson 2019.

 

 

Orientering fra sæsonafslutningen 10. oktober 2018

Sæsonafslutningen er en stor dag i Oldtimers. Og i år havde vejrguderne i den grad tilsmilet os, så matchen blev afviklet i det skønneste eftersommervejr, hvor enkelte sågar spillede i korte bukser.

Vi mødtes tidligt, og under indtjekningen blev der budt på en lille én og uddelt bananer og små poser med goodies. Gunstart kl. 9, hvor vi spillede greensome på Sydbanen. De 92 spillende deltagere fik en fin afslutningsrunde, og resultaterne kan ses på hjemmesiden.

Efter spillet nåede flere at nyde lidt sol på terrassen, inden vi gik ind til frokosten i restauranten. 

Under kaffen berettede formanden om hovedpunkterne fra året, der er gået.

Vi startede året med et velbesøgt orienteringsmøde med vinsmagning fra vores nye hovedsponsor Super-Brugsen i Havdrup. Vi har haft 1udematch på Sydsjælland (Mogenstrup). De deltagende spillere var glade for matchen, selv om den ikke var imponerende velbesøgt. Glade var alle også for 2-dages turen til Sverige i august.

Sæsonen startede meget vådt, og vi kunne først spille vores første onsdagsmatch 18. april. Men herefter blev vejret kun bedre og bedre. Med dagens turnering har vi afviklet 27 turneringer, haft 1883 spillere på banen fordelt på 170 forskellige golfspillere, hvoraf 70% har spillet sig til at få del i de mange præmier i form af vin og andre præmier.

To spillere har deltaget i alle matcher i Oldtimers i 2018. Det er Peder Nørfelt Lund og Birthe Husbond.

Araslöv i Sverige er allerede bestilt igen 14.-15. august næste år. Ved frokosten var uddelt tilmeldingssedler, som kan afleveres med ønske om deltagelse. Aflevering kan ske indtil 31. december, hvorefter der trækkes lod. Tilmeldingssedlerne kan ses på hjemmesiden under ”Spil på andre baner”.

Formanden opsummerede: ”Hvad er Oldtimers?”

 • - Vi møder op på turneringskontoret – udvalget tager imod og sammensætter (forsøger) blandede bolde – vi venter ikke særlig længe, førend vi går en hyggelig runde. Det er en skrøne, at ventetiden er lang.

Formanden takkede sponsorerne, der så flot har støttet Oldtimers i sæsonen. Hovedsponsoren er Super-Brugsen i Havdrup, men også Braunstein, Tandprotetikeren, Café & Restaurant Tee og Nordisk Film Biografer, Køge har støttet med flotte præmier.

Formanden kunne så fortælle, at vores hovedsponsor Super-Brugsen i Havdrup v/ uddeler Thomas Eggebrecht allerede har givet tilsagn om at sponsere Oldtimers i 2019.

Herefter var det tid til uddeling af præmier m.m. Efter uddeling af præmier for de 5 forudgående onsdags-matcher gik vi over til de afsluttende turneringer. Resultaterne kan ses under ”Resultater” og ”Eclectic” på hjemmesiden.

Dagens sponsor var Super-Brugsen i Havdrup, der foruden flotte præmier til dagens turnering havde sponseret præmier til sæsonens eclectic.

Oldtimers-udvalgets 7 medlemmer blev af Oldtimers-spillerne flot begavet af spillerne med en dejlig kurv. Stor tak til alle for det.

Julematchen afvikles onsdag den 21. november 2018. Invitationen er lagt på hjemmeside og tavle, og der er åben for tilmelding i golfbox. 

Næste sæson indledes med orienteringsmøde onsdag den 13. marts 2019 kl. 14, og Super-Brugsen i Havdrup har igen sagt ja til at stille op med vinsmagning.

Tak til spillerne i Oldtimers for en god sæson.

Med venlig hilsen

Oldtimers-udvalget

 

 

 

 

 

Køge Golf Klub Sponsor

Bjarne Nielsen

Køge Golf Klub Sponsor

Køge Golf Klub Sponsor

Køge Golf Klub Sponsor
Køge Golf Klub Sponsor
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Topmenu

Hovedmenu

Medlemslogin

OBS! Dette er ikke GolfBox login, benyt ikonet til højre.