Velkommen til Køge Golf Klub

Dameklubben

Dameklubben

Læs mere

Herreklubben

Herreklubben

Læs mere

Oldtimers

Oldtimers

Læs mere

Mandagsklubben

Mandagsklubben

Læs mere

Bridgeklubberne

Bridgeklubben

Læs mere

Turneringsbetingelser 2020

Afviklingen af onsdagens match sker efter nedenstående turneringsbestemmelser, dog med følgende vigtige ændringer indtil videre affødt af Coronaen:

 • Man møder op, printer et scorekort og går om til turneringskontoret.
 • Der må kun gå 1 spiller ind på kontoret ad gangen.
 • På kontoret læser spilleren nummer, navn og valg 54/57 op til matchledelsen, som noterer spillerne på en startliste, men ikke rører scorekortene. 
 • Turneringsfee på 25 kr betales med MobilePay til kasserer Connie Leth på 25 63 83 04. Vi modtager ikke kontanter.
 • Man fører sit eget scorekort – bytter ikke – men skriver sin markør i højre kolonne.
 • Efter kontrol af scores med markør underskriver man sit eget kort og lægger det i postkassen i kælderen.
 • Oldtimers følger i øvrigt klubbens anvisninger for spil på banen.
 • Matchen er regulerende.

 

Oldtimers klubben

Klubbens formål er at organisere ugentlige turneringer for medlemmer af Køge Golf Klub, som opfylder alderskriteriet. 

 

Spil på Sydbanen

Deltagere:

Medlemmer fyldt 55 år i kalenderåret, der har et handicap på maks. 36,0.  Deltagere, der ikke har et EGA-handicap, vil hurtigt tilspille sig et sådant, fordi alle individuelle turneringer i Oldtimers er tællende. 

Spilletidspunkt:

Oldtimers har fortrinsret for start på hul 1 i tidsrummet mellem kl. 7:30 og kl. 10:53 på onsdage. Vi har ingen fortrinsret, når Oldtimers spiller på udebane.

Tilmelding:

Som hovedregel tilmelding ved fremmøde i tidsrummet mellem 7.30 og 10.00 på onsdage på turneringskontoret medbringende udprintet scorekort. Udvalgets repræsentanter sammensætter boldene på dagen og sender holdene ud i den rækkefølge, de er skrevet ind. Efter kl. 10.00 sker tilmelding i Proshoppen.  Man skal være tilmeldt, inden man går ud for at deltage i Oldtimers den pågældende dag. Kan dog også gøres, når man turner, hvis man går tidligt ud. Både spiller og markør skal deltage i dagens Oldtimers match.

Ved månedsafslutning spilles der gunstart, og der kræves tilmelding i Golfbox.

Udematcher med gunstart kræver tilmelding i Golfbox.

Turneringsfee:

Prisen for spil på hjemmebane er fastsat til 25 kr. pr. person. Dette dækker præmier og et mindre tilskud til særlige matcher. Ved spil på udebane fastsættes prisen af udvalget og oplyses med invitationen. 

Spilleformer:

Spilleformen for den enkelte onsdag fremgår af turneringsprogrammet.

I Oldtimers spiller damer altid fra teested 49, mens herrer kan vælge at spille fra teested 57 eller 54.

Individuelt stableford spilles i 3 lige store handicaprækker. Udvalget forbeholder sig dog ret til at slå rækker sammen, hvis der er få deltagere.

Slagspil

Spillere til og med  HCP 22,5  skal spille slagspil, mens spillere over  HCP 22,5  skal spille stableford
                                         

Greensome:

Parmatch stableford. Begge spillere i parret slår ud fra teestedet, hvorefter de vælger den bedste bold, som spilles videre af den spiller, hvis bold ikke er valgt. Herefter skiftes spillerne til at slå.

Parrets spillehandicap (antal slag) opgøres som summen af 0,6 x laveste antal slag plus 0,4 x højeste antal slag (oprundet).  

Hold-match: 3 bedste tæller

Alle 4 spillere på holdet spiller sin egen bold i stableford.  De 3 bedste resultater på hvert hul tæller. Der handicapreguleres ikke.

Hold-match: 1, 2, 3 bedste tæller

Alle 4 spillere på holdet spiller sin egen bold i stableford. På de første 6 huller tæller kun det bedst opnåede resultat (bedste score). På de næste 6 huller tæller de 2 bedste resultater, og på de sidste 6 huller tæller de 3 bedste resultater.  Der handicapreguleres ikke.

Hold-match: Texas Scramble

Matchen spilles som en slagspils holdturnering med 4 spillere på hvert hold. Der vælges en ”holdleder”.

På hvert hul ”driver” alle, hvorefter den bedste bold vælges. Stedet markeres, og de 3 andre spillere slår videre derfra med hver sin bold. (Bolden placeres indenfor et scorekorts bredde). Igen vælges den bedste bold, og sådan fortsætter det, til bolden er på green. Når en bold er på green, må alle putte.

Holdlederen holder kontrol med, hvis ”drive” der vælger, idet hver enkelt spiller skal have sit drive valgt 4 gange: 1 par 3 hul, 2 par 4 huller og 1 par 5 hul. De sidste 2 par 4 huller er valgfri.

Er der kun 3 spillere på et hold, er de overskydende huller valgfri.

Scorekort:

Scorekort lægges i Oldtimers’ postkasse i kælderen umiddelbart efter onsdagens match og senest kl. 16. Hver spiller er ansvarlig for behørig kontrol og underskrift af kortet før aflevering.

Tællende turneringer:

Alle individuelle turneringer i Oldtimers er tællende turneringer. Udvalget sørger for, at dagens scorer indtastes i Golfbox, således at handicapregulering sker automatisk. 

Månedsafslutning med præmieuddeling:

Der uddeles præmier den første onsdag i måneden ca. kl. 14. Ugens vindere bliver bekendtgjort ved opslag i kælderen og på hjemmesiden. Afgørelse sker i henhold til Køge Golf Klubs normale regler og anbefalinger for turneringer. Er du forhindret i at møde op, skal du huske at aftale med en stedfortræder, hvis du har vundet en præmie. Uafhentede vin-præmier uddeles som klappepræmier eller indgår i næste måneds præmieberegning. Klappepræmier tilfalder kun tilstedeværende personer.  Klappepræmier tilfalder ikke personer, der har modtaget præmie i den pågældende dags match. 

 

Oldtimersudvalget
Marts 2020

 

 

Spil på Nordbanen

Medlemmer fyldt 55 år i kalenderåret.  Turneringen er for Nordbane-medlemmer uanset handicap.

Nordbane-medlemmer med handicap 36,0 eller derunder kan deltage i Oldtimers turneringer på Sydbanen mod betaling af greenfee.

Spilletidspunkt:

Oldtimers har fortrinsret for start på hul 1 i tidsrummet mellem 8.30 og 9.23. Vi har ingen fortrinsret, når Oldtimers spiller på udebane.

Tilmelding:

Som hovedregel tilmelding ved fremmøde i tidsrummet mellem kl. 7.30 og kl. 10.00 på onsdage på turneringskontoret medbringende udprintet scorekort. Udvalgets repræsentanter sammensætter boldene på dagen og sender holdene ud i den rækkefølge, de er skrevet ind. Efter kl. 10.00 sker tilmelding i Proshoppen.  Man skal være tilmeldt, inden man går ud for at deltage i Oldtimers den pågældende dag. Både spiller og markør skal deltage i dagens Oldtimers match. Hvis man spiller udenfor fortrinsretten, må man selv booke i Golfbox.

Ved månedsafslutning spilles der gunstart, og der kræves tilmelding i Golfbox.

Turneringsfee:

Prisen for spil på hjemmebane er fastsat til 25 kr. pr. person. Dette dækker præmier og et mindre tilskud til årets afslutningsmatch.

Spilleformer:

På Nordbanen spilles stableford over 18 huller i 1 række.

I Oldtimers spiller damer fra rødt teested, og herrer fra gult på Nordbanen.

Scorekort:

Scorekort lægges i Oldtimers’ postkasse i kælderen umiddelbart efter onsdagens match og senest kl. 16. Hver spiller er ansvarlig for behørig kontrol og underskrift af kortet før aflevering. 

Tællende turneringer:

Alle individuelle turneringer i Oldtimers er tællende turneringer. Udvalget sørger for handicapregulering.

Månedsafslutning med præmieuddeling:

Der uddeles præmier den første onsdag i måneden ca. kl. 14. Ugens vindere bliver bekendtgjort ved opslag i kælderen og på hjemmesiden. Afgørelse sker i henhold til Køge Golf Klubs normale regler og anbefalinger for turneringer. Er du forhindret i at møde op, skal du huske at aftale med en stedfortræder, hvis du har vundet en præmie. Uafhentede vin-præmier uddeles som klappepræmier eller indgår i næste måneds præmieberegning. Klappepræmier tilfalder kun tilstedeværende personer.  Klappepræmier tilfalder ikke personer, der har modtaget præmie i den pågældende dags match. 

Oldtimersudvalget

Køge Golf Klub Sponsor

Køge Golf Klub Sponsor

Køge Golf Klub Sponsor

Køge Golf Klub Sponsor
Køge Golf Klub Sponsor
Køge Golf Klub Sponsor
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Topmenu

Hovedmenu

Medlemslogin

OBS! Dette er ikke GolfBox login, benyt ikonet til højre.